Kongres 590 zbliża się wielkimi krokami

Projekt bez tytułu (37)

W dniach 16-17 listopada w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce koło Rzeszowa, odbędzie się najważniejsze polskie wydarzenie gospodarcze tego roku – Kongres 590.

Druga edycja kongresu kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Tegoroczny program złożony jest z siedmiu bloków tematycznych.

Na miejscu spotkają się przedstawiciele wielkiego i małego biznesu, nauki, polityki oraz administracji publicznej.

Żywność wysokiej jakości szansą dla polskiej branży rolno – spożywczej
W mijającej dekadzie udział żywności w strukturze polskiego eksportu wzrósł do poziomu ok. 13% i w zeszłym roku eksport żywności był większy niż jej import o ok. 40% (o 7,1 mld euro). Głównymi importerami są kraje Unii Europejskiej, w której członkostwo pomogło zintensyfikować modernizację polskiego rolnictwa oraz promocję jego jakości. Ponadto, segment żywności wysokiej jakości rośnie w tempie ok. 20 proc. rocznie, w tym zwłaszcza produktów tradycyjnych oraz regionalnych. Głównymi atutami wskazywanymi przez konsumentów są: smak, aspekty zdrowotne oraz chęć wspierania polskiej gospodarki. Jednocześnie silne polskie marki produktów spożywczych napotykają rosnące zagrożenia ze strony europejskich konkurentów oraz polityki protekcjonizmu. W 2017 r. utworzono Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który dysponuje krajowymi funduszami na działania wspierające oraz na programy podnoszące kompetencje wytwórców żywności w zakresie komunikacji marketingowej. Wobec powyższych zmian należy się zastanowić, jakie perspektywy stoją przed polskimi producentami żywności.

  • Żywność wysokiej jakości polską specjalnością gospodarczą
  • Niwelowanie barier eksportowych dla polskiej żywności – kluczowe nowe rynki zbytu
  • Upowszechnienie spożycia żywności wysokiej jakości i podniesienie wiedzy na temat korzyści z konsumpcji
  • Wpływ żywności wysokiej jakości na rozwój regionalny

Polska produkcja rolna kołem napędowym polskiej gospodarki
Innowacyjna produkcja rolna oraz nowoczesne rolnictwo stanowią ważną gałąź polskiej gospodarki. Inwestycje w tym segmencie mają bezpośredni wpływ na rozwój polskiego przemysłu, w szczególności sektora paliwowego. Stanowią źródło nowych technologii oraz są dźwignią w rozwoju niezliczonej ilości MSP. Rolnictwo ma również bezpośredni wpływ na sytuację polskich rodzin utrzymujących się z prowadzenia gospodarstw rolnych oraz na dobrą kondycję finansową gmin i powiatów. Duże inwestycje realizowane obecnie i planowane w najbliższej przyszłości stanowią płaszczyznę rozwoju dla sektora bankowego i budowlanego. Polskie produkty rolno-spożywcze od lat są wizytówką naszego kraju na rynkach zagranicznych. Stanowią synonim jakości i dają gwarancję bezpieczeństwa produkcji. Niezwykle istotną rolą instytucji państwowych jest wsparcie dynamicznie rozwijającego się segmentu rolno-spożywczego. Tylko dzięki współpracy i szerszemu spojrzeniu Polska ma szansę konkurować już nie tylko z Europą, lecz także ze światowymi gigantami, tj. Brazylią czy USA.

  • Profesjonalizacja produkcji i przemyślane inwestycje w segmencie rolno-spożywczym szansą na sukces na globalnym rynku. Innowacyjne technologie jako narzędzie w jego osiągnięciu
  • Program odbudowy produkcji polskiej wieprzowiny – duży projekt dla polskiego sektora bankowego. Optymalne kredytowanie i jego wpływ na potencjał rozwoju polskiej produkcji rolnej
  • Duże przejęcia na rynku oraz centralizacja produkcji jako odpowiedź dla konkurentów z Europy i ze świata
  • Rynki azjatyckie i arabskie – klucz do dalszego rozwoju dla branży

Źródło: www.kongres590.pl