Konferencja „Plan higieny zakładu mięsnego”

KONFERENCJA PTNW

W dniu 21 czerwca br. Oddział Łomżyńsko – Ostrołęcki Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, zorganizował w Łomży w hotelu Via Baltica, interesującą Konferencję „Plan higieny zakładu mięsnego”. Temat zaprezentował dr Krzysztof Misiak z Biura Kontroli Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Podczas wykładu dr Misiak zwrócił uwagę na aspekty higieny wynikające z procedur GHP, oraz wymagania przy zatwierdzaniu zakładów mięsnych na rynek amerykański i izraelski. Prezentacja dotyczyła takich zagadnień jak: zaniedbania przy dokumentowaniu planu higieny, stan techniczny budynków, nieprawidłowości podczas zabiegów mycia i dezynfekcji oraz ochrony przed szkodnikami. 

Konferencja pokazała, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w zakresie stosowania procedur higieny w zakładach mięsnych. Unaoczniła również, że nadzór weterynaryjny nad zakładami mięsnymi jest wciąż niewystarczający. Brakuje szkoleń i właściwego podejścia do tych zagadnień. Niedofinansowanie, luki w edukacji, braki kadrowe i ogrom obowiązków związanych z ASF sprawiają, że inspekcja weterynaryjna nie jest w stanie pełnić właściwego nadzoru, który wynika z ustawowych obowiązków.

Miejmy nadzieję, że nowo powołany minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski wzmocni inspekcję weterynaryjną w tym zakresie. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia nowych zadań tej służby i wciąż rosnącego eksportu polskiej żywności.

Tadeusz Wojciechowski

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin