Konferencja Fundacji Polskie Forum Bezpieczeństwa Żywności

forumbz

5 lutego w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie odbyła się konferencja Fundacji Polskie Forum Bezpieczeństwa Żywności. Organizacja działa na zasadzie think tanku złożonego z rolników, przetwórców, prawników, lekarzy weterynarii oraz technologów żywności. Celem tego eksperckiego gremium jest analiza newralgicznych dla przemysłu rolno-spożywczego obszarów oraz przekazywanie eksperckiej wiedzy administracji rządowej i branży rolno-spożywczej.

Spotkanie prowadził Prezes Zarządu Tadeusz Wojciechowski. Eksperci, prof. prawa Paweł Wojciechowski, dr n. wet. Katarzyna Lasiecka, była pełnomocnik GLW ds. zarządzania kryzysowego, Paweł Niemczuk były Główny Lekarz Weterynarii, Jacek Ostapczuk były zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW, omawiali rozporządzenie UE 2017/625, które od połowy grudnia ubiegłego roku reguluje działania Urzędowej Kontroli Żywności oraz branży spożywczej. Brak krajowych przepisów wykonawczych do tego aktu prawnego może doprowadzić do poważnych problemów, włącznie z zablokowaniem eksportu polskiej żywności.[metaslider id=”13969″]

Kwestię „opłaty cukrowej” komentował mec. Michał Tracz z kancelarii DZP, trudne warunki dzierżawców w wysokotowarowych gospodarstwach rolnych omawiał Franciszek Nowak Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Rolniczego. Sytuację na rynku wołowiny przedstawił, Józef Skarżyński, prezes Federacji Grup i Producentów „Wołowina Polska”. 

Wśród zaproszonych gości obecni byli, między innymi, prof. Artur Świergiel Dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, prof. Mirosław Słowiński Dyrektor Instytutu Nauk o Żywności SGGW, poseł Czesław Siekierski były Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE.

Fundacja będzie kontynuować ekspercką debatę, poprzez organizację szeregu konferencji. Pierwsza z nich, poświęcona stanowi implementacji prawa UE w zakresie bezpieczeństwa żywności, odbędzie się 19 marca w Warszawie.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin