Konferencja agencji płatniczych GV4+3

skarbonka

24 kwietnia, w Hotelu Rzeszów w stolicy Podkarpacia rozpoczyna się, przygotowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, konferencja Agencji Płatniczych Państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii.

Konferencja została zorganizowana w związku z przewodnictwem Polski w Grupie Wyszehradzkiej, które rozpoczęło się 1 lipca 2016 r. i potrwa do 30 czerwca 2017 r. Głównym celem konferencji jest wypracowanie wspólnego stanowiska w zakresie zastosowania uproszczeń w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ponadto konferencja umożliwi agencjom płatniczym GV4+3 podzielenie się doświadczeniami w zakresie wdrażania PROW w obecnym okresie finansowania. Uczestnicy konferencji będą dążyli do wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie uproszczeń w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W konferencji wezmą udział prezes ARiMR Dariusz Golec, zastępca prezesa ARiMR Maria Fajger, przedstawiciele Agencji Płatniczych Państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego, Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

25 kwietnia o godz. 9 nastąpi oficjalne otwarcie konferencji, a potem rozpoczną się sesje plenarne i warsztaty prowadzone przez najlepszych ekspertów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przewidziano trzy sesje plenarne dotyczące następujących tematów:

  • KONKURENCYJNOŚĆ / RYNKOWOŚĆ CENY w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (zasady oceny)
  • EFEKT DEADWEIGHT w ramach PROW 2014-2020 (zasady oceny / kontroli)
  • SZTUCZNE TWORZENIE WARUNKÓW do korzystania ze wsparcia w ramach PROW 2014-2020

Równolegle odbywać się będą warsztaty, w których poruszane będą następujące zagadnienia:

  • Warsztat I – Działania informacyjno-promocyjne (kontrola wizualizacji / oznakowania projektów) w ramach PROW 2014-2020
  • Warsztat II – Innowacyjność w ramach PROW 2014-2020
  • Warsztat III –  część 1 – Ramy wykonania i zamknięcie PROW 2014-2020
  • Warsztat III –  część 2 – Kontrole (optymalizacja) w ramach PROW 2014-202
  • Warsztat IV – Wsparcie w ramach PROW 2014-2020 dla młodych rolników oraz na rzecz rozwoju małych gospodarstw w ramach PROW 2014-2020

26 kwietnia nastąpi podsumowanie sesji plenarnych warsztatów, a w samo południe zostanie zorganizowana konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli Agencji Płatniczych Państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii, a także MRiRW oraz ARiMR. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego. Patronami medialnymi tego wydarzenia są: Program 1 TVP, Polskie Radio oraz Polska Agencja Prasowa.

Źródło: ARiMR