Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii odnośnie do grypy ptaków

zdjecie (98)

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że z dniem 31 lipca br. władze Hongkongu wznowiły możliwość importu drobiu (tuszki, elementy i podroby) oraz produktów drobiowych (włączając jaja) przeznaczonych do konsumpcji i pochodzących z Polski, po spełnieniu poniższych warunków.

Władze Hongkongu zaakceptują import świeżego/mrożonego mięsa drobiowego i produktów drobiowych, jeśli cała przesyłka będzie pochodziła od drobiu utrzymywanego w kraju, strefie lub kompartmencie wolnym od grypy ptaków (avian influenza) od momentu wylęgu. Przesyłki jaj drobiowych do konsumpcji będą zaakceptowane wyłącznie jeśli będą wyprodukowane/zapakowane w krajach, strefach lub kompartmentach wolnych od grypy ptaków oraz transportowane w nowym i odpowiednio zdezynfekowanym materiale opakowaniowym. Przesyłce musi towarzyszyć świadectwo zdrowia zgodnie z uzgodnionym i obecnie wykorzystywanym formatem
w eksporcie przesyłek z Polski do Hongkongu (HKSAR).

Źródło: wetgiw.gov.pl