Sobota, 18 Stycznia 2020 roku.

Komitet monitorujący

Odbyło się VIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, któremu przewodniczył podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki. Pakiet proponowanych zmian, zostanie wdrożony po akceptacji Komisji Europejskiej.

Posiedzenie Komitetu, poprzedziło spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej, na którym omówiono postępy we wdrożeniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Komitet Monitorujący pozytywnie zaopiniował pakiet zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dotyczących między innymi:

– zwiększenia limitu pomocy z 300 000 zł do 500 000 zł – w przypadku rolników składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych w ramach typu operacji Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, jak również wprowadzenia nowego rodzaju beneficjenta, tj. podmiotu, który rozpoczyna, bądź prowadzi działalność przetwórczą w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), który będzie mógł otrzymać wsparcie
do 100 000 zł.;

– rozszerzenia katalogu beneficjentów o rolników, ich małżonków oraz domowników ubezpieczonych KRUS w pełnym zakresie na wniosek w typach operacji Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej oraz Restrukturyzacja małych gospodarstw;- uruchomienia nowego poddziałania leśnego: Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Poddziałanie to realizowane będzie w lasach prywatnych, poprzez inwestycje zwiększające różnorodność biologiczną tj.: dywersyfikację struktury leśnej oraz składu gatunkowego istniejących drzewostanów w wieku 11-60 lat, jak również zakładanie remiz o dużym znaczeniu biocenotycznym. Działania te będą miały na celu podniesienie stabilności ekologicznej lasu.

Na zakończenie obrad, wiceminister złożył podziękowania członkom i zastępcom członków Komitetu Monitorującego, za aktywne uczestnictwo w pracach Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Źródło: MRiRW

 

Artykuły powiązane

 • Harmonogram PROWHarmonogram PROW Jest aktualny harmonogram wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na rok 2018. Harmonogram […]
 • Posiedzenie Komitetu Monitorującego <br> PROW 2014-2020Posiedzenie Komitetu Monitorującego
  PROW 2014-2020
  Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zatwierdził podczas posiedzenia 27 czerwca br. Roczne […]
 • Nowoczesna produkcjaNowoczesna produkcja Im nowocześniejsze gospodarstwo, tym bardziej precyzyjne rolnictwo i wyższej jakości produkty. Dlatego już wkrótce, w Agencji […]
 • Pomoc w sektorze rolnymPomoc w sektorze rolnym Komisja Europejska proponuje zmiany w przepisach regulujących pomoc państwa w sektorze rolnym. Eksperci z Brukseli dążą do podwyższenie […]
 • Spotkanie z kadrą zarządzająca jednostkami doradztwa rolniczegoSpotkanie z kadrą zarządzająca jednostkami doradztwa rolniczego Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył w spotkaniu z kierownictwem jednostek doradztwa rolniczego (16. […]
 • BIOSTRATEGBIOSTRATEG 27 lutego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja „Program BIOSTRATEG – innowacje dla […]
 • Dobrostan zwierząt – zgoda Komitetu MonitorującegoDobrostan zwierząt – zgoda Komitetu Monitorującego Komitet Monitorujący PROW 2014-2020 pozytywnie zaopiniował propozycję zmian m.in. w zakresie nowego działania Dobrostan zwierząt. […]
 • Jakość żywności <br> na topieJakość żywności
  na topie
  Na świecie przybywa gospodarstw ekologicznych, zwiększa się areał uprawy i rośnie produkcja. Średni udział produkcji ekologicznej w […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close