Komentarz ministra Krzysztofa Jurgiela

Jurgiel

Komentarz ministra Krzysztofa Jurgiela do wypowiedzi komisarza Phila Hogana w sprawie nieprzedstawienia przez Polskę planów dotyczących działań bioasekuracyjnych

To zdumiewająca wypowiedź. Jest nieprzemyślana albo oparta o niezweryfikowane informacje. Być może Pan komisarz Hogan został wprowadzony w błąd. Tego też nie mogę wykluczyć. Fakty są zgoła odmienne.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w listopadzie ubiegłego roku przedstawiło kompleksowy program dofinansowania z budżetu UE strat dla sektora wieprzowiny w Polsce wynikających z ograniczeń wprowadzonych w związku z ASF oraz finansowania rekompensat dla rolników z tytułu zaprzestania chowu świń w wyniku niespełnienia wymogów bioasekuracji.

Od tego czasu odbyło się szereg spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz prowadzona była korespondencja z Komisją na szczeblu eksperckim.

W lutym br. Polska przedstawiła Komisji Europejskiej ostateczną informację dotyczącą działań w zakresie bioasekuracji, która wyczerpywała zakres prowadzonych z Komisją Europejską uzgodnień, niezbędnych do wdrożenia tego mechanizmu.

Jestem zdziwiony stanowiskiem Komisarza w kontekście prowadzonych z Komisją rozmów oraz wymienianej korespondencji w zakresie złożonego przez Polskę wniosku.

Jako przyczynę tak negatywnego stanowiska Komisarza, postrzegam moją stanowczą i negatywną opinię o braku podstaw do uruchomienia bezcłowego importu cukru na rynek UE.

Źródło: MRiRW