Piątek, 17 Sierpnia 2018 roku.

Komentarz ministra Krzysztofa Jurgiela

Komentarz ministra Krzysztofa Jurgiela do wypowiedzi komisarza Phila Hogana w sprawie nieprzedstawienia przez Polskę planów dotyczących działań bioasekuracyjnych

To zdumiewająca wypowiedź. Jest nieprzemyślana albo oparta o niezweryfikowane informacje. Być może Pan komisarz Hogan został wprowadzony w błąd. Tego też nie mogę wykluczyć. Fakty są zgoła odmienne.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w listopadzie ubiegłego roku przedstawiło kompleksowy program dofinansowania z budżetu UE strat dla sektora wieprzowiny w Polsce wynikających z ograniczeń wprowadzonych w związku z ASF oraz finansowania rekompensat dla rolników z tytułu zaprzestania chowu świń w wyniku niespełnienia wymogów bioasekuracji.

Od tego czasu odbyło się szereg spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz prowadzona była korespondencja z Komisją na szczeblu eksperckim.

W lutym br. Polska przedstawiła Komisji Europejskiej ostateczną informację dotyczącą działań w zakresie bioasekuracji, która wyczerpywała zakres prowadzonych z Komisją Europejską uzgodnień, niezbędnych do wdrożenia tego mechanizmu.

Jestem zdziwiony stanowiskiem Komisarza w kontekście prowadzonych z Komisją rozmów oraz wymienianej korespondencji w zakresie złożonego przez Polskę wniosku.

Jako przyczynę tak negatywnego stanowiska Komisarza, postrzegam moją stanowczą i negatywną opinię o braku podstaw do uruchomienia bezcłowego importu cukru na rynek UE.

Źródło: MRiRW

Artykuły powiązane

 • Bioasekuracja<br> do poprawkiBioasekuracja
  do poprawki
  Naczelna Izba Kontroli oceniła, że program bioasekuracji ASF okazał się w Polsce nieskuteczny, nie udało się bowiem zahamować rozwoju […]
 • Rekompensaty <br> i odszkodowania <br> za ASFRekompensaty
  i odszkodowania
  za ASF
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznało, że aktualne limity wydatków z budżetu państwa na działania przewidziane w ramach […]
 • Rozmowy ministra Jurgiela z komisarzem HoganemRozmowy ministra Jurgiela z komisarzem Hoganem Minister Krzysztof Jurgiel w dniu 29 maja spotkał się w Brukseli z Komisarzem Philem Hoganem w celu omówienia następujących […]
 • ASF pod lupą NIKASF pod lupą NIK Główny cel programu bioasekuracji nie został osiągnięty. Nie doprowadzono bowiem do sytuacji, by na obszarze kontrolowanym […]
 • Wiceminister <br> Ewa Lech spotkała <br> się z rolnikamiWiceminister
  Ewa Lech spotkała
  się z rolnikami
  – Bez przestrzegania zasad bioasekuracji na terenach zagrożonych ASF świń hodować się nie da – powiedziała podsekretarz […]
 • Kontrola weterynaryjnaKontrola weterynaryjna Ruszyły kontrole Inspekcji Weterynaryjnej w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie. Mają się zakończyć szybciej w […]
 • Posiedzenie Rady <br> Ministrów UE <br> w BrukseliPosiedzenie Rady
  Ministrów UE
  w Brukseli
  W dniach 17 - 18 lipca br. w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady Ministrów UE, podczas której Polska zgłosiła kilka […]
 • Posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. ASFPosiedzenie Grupy Zadaniowej ds. ASF W dniu 13 czerwca br. minister Krzysztof Jurgiel wziął udział w kolejnym posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close