Kolejne rynki zbytu

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (27)

Eksport polskiej żywności w 2016 roku osiągnął rekordową wartość ponad 24 mld euro, czyli ponad 100 mld zł. Z tego 82 proc. trafia do innych krajów Unii Europejskiej. Polska wciąż poszukuje nowych rynków zbytu. Niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości kraj zacieśni współpracę z Indonezją.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel spotkał się z przedstawicielami parlamentu Republiki Indonezji, pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego Izby Reprezentantów Fadli Zon. Spotkanie miało na celu omówienie możliwości zacieśnienia współpracy w dziedzinie rolnictwa między Polską a Indonezją.

Szef resortu rolnictwa zaznaczył, że w celu intensyfikacji współpracy gospodarczej, niezbędne są dalsze rozmowy dotyczące eliminacji barier w dostępie do rynku. Zwrócił się z prośbą o wsparcie, w jak najszybszym zakończeniu procedur związanych z dostępem polskich produktów rolno-spożywczych do rynku indonezyjskiego, w szczególności dla polskich jabłek i owoców borówki wysokiej. Poinformował również o zainteresowaniu polskich przedsiębiorców eksportem wołowiny wysokiej jakości na ten rynek. Ponadto, minister zachęcał partnerów indonezyjskich do zapoznania się z polską ofertą sektora rolno-spożywczego podczas największych imprez targowo-wystawienniczych organizowanych w Polsce w 2018 r.

W 2016 r. łączna wartość polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych do Indonezji wyniosła 27,5 mln EUR. W 2016 r. serwatka miała pierwszą pozycję w eksporcie do Indonezji osiągając poziom 15,2 mln EUR, co stanowi wartość blisko 55% polskiego eksportu do Republiki Indonezji.

Dane: MRiRW

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin