Kiermasz inicjatyw innowacyjnych

Kiermasz inicjatyw innowacyjnych

Brokerzy innowacji, przedstawiciele instytutów naukowych, uczelni, izb rolniczych, Centrum Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa uczestniczyli w „Kiermaszu inicjatyw innowacyjnych” zorganizowanym 13 stycznia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Było to ważne wydarzenie ze względu na znaczenie doradztwa w kontaktach pomiędzy nauką a rolnikami, a także w związku z rozpoczynającym się właśnie III naborem wniosków o przyznanie pomocy na działanie Współpraca w ramach PROW 2014-2020.

Podczas spotkania instytuty naukowe nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentowały swoje doświadczenia związane z aplikowaniem o środki w ramach działania Współpraca PROW 2014 – 2020, a następnie przedstawiły propozycje tematów na realizację projektu w ramach tego działania w oparciu o dotychczasowy dorobek.

Uczestniczący w spotkaniu podsekretarz stanu Ryszard Kamiński, wskazał na konieczność intensyfikacji działań oraz zwiększenia zaangażowania ośrodków doradztwa rolniczego w tworzenie i realizację projektów grup operacyjnych. Jest to szczególnie istotne w związku z trwającym do 21 lutego br. naborem wniosków w działaniu „Współpraca”. Wiceminister Kamiński podkreślił kluczową rolę brokerów innowacji jako łączników pomiędzy światem nauki, a praktyką rolniczą.

Kiermasz był również doskonałą okazją do prezentacji dobrych praktyk związanych a aplikowaniem o środki przez istniejące już grupy operacyjne EPI.

Spotkanie przyczyniło się do skojarzenia partnerów do realizacji projektów. Było również okazją do szerszego omówienia propozycji instytutów. Kiermasz był doskonałą okazją do omówienia pomysłów na innowacyjne rozwiązania problemów, a także nawiązania kontaktów z przedstawicielami instytutów, co w konsekwencji może zainicjować powstanie nowych grup operacyjnych EPI.

Źródło/Fot.: MRiRW