KE monitoruje białko roślinne

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (34)

Komisja Europejska podczas pierwszego etapu opracowania unijnego planu dotyczącego białka, zwróciła się do ekspertów i interesariuszy o ich opinie na temat aktualnej sytuacji w sektorze białek roślinnych Unii Europejskiej.

Komisja zamierza ustalić aktualny stan unijnych upraw roślin wysokobiałkowych. Będzie oceniać m.in. skuteczność instrumentów polityki, takich jak dobrowolne wsparcie powiązane z produkcją, wyniki badań dotyczących rynku białka oraz informacje rynkowe. Do końca roku, eksperci z Brukseli na podstawie zebranych wniosków, mają przygotować szczegółowe sprawozdanie na temat sytuacji i możliwych przyszłych działań.

Po konsultacjach z zainteresowanymi stronami, prawdopodobnie następować będą bezpośrednie konsultacje z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z zainteresowanymi stronami z branży (m.in. związki zawodowe rolników, stowarzyszenia producentów). Zorganizowane zostaną również serie warsztatów tematycznych w celu dalszej debaty nad działaniami niezbędnymi do wsparcia produkcji białek roślinnych w UE, z uwzględnieniem takich zagadnień, jak badania i innowacje, korzyści dla środowiska oraz kwestie związane z łańcuchem dostaw.

Europejska produkcja roślin wysokobiałkowych nie wystarcza już na pokrycie popytu, częściowo z powodu warunków agroklimatycznych w Europie, które nie sprzyjają powszechnej uprawie roślin bogatych w białko, takich jak soja. Soja może wejść na rynek unijny bez taryfy. Jednak znaczna część upraw soi uprawianych poza UE jest genetycznie zmodyfikowana, ale przy europejskim popycie na żywność niezmodyfikowaną genetycznie i wysokiej jakości pasze, istnieje rosnąca potrzeba stymulowania lokalnej produkcji.

Kwestionariusz dotyczący opinii dostępny jest na stronie www.ec.europa.eu/eusurvey/runner/ProteinPlanForEurope.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin