Jesienne Targi Ogrodnicze w Słupsku

nowezzzzz45

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki odwiedził Jesienne Targi Ogrodnicze w Słupsku. Otwierając targi wiceminister zwrócił uwagę na ważną rolę jaką pełnią koła gospodyń wiejskich. Zachęcał jednocześnie do rejestracji kół w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

– Wprowadzone nowe rozwiązania dają teraz duże możliwości rozwoju kół gospodyń wiejskich, a także w prowadzeniu działalności marginalnej, ograniczonej i lokalnej oraz w systemie sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego – podkreślił wiceminister.

Wśród 100 zgłoszonych wystawców najsilniejszą grupę stanowili producenci roślin ozdobnych i owocowych.

Od 2010 roku na targach jesiennych, wspólnie ze Słupskim Związkiem Kynologicznym, organizowany jest pokaz tresury prowadzony przez Ośrodek Szkolenia Psów – K2. Pokaz ten cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony zwiedzających.

Źródło: MRiRW