Środa, 20 Stycznia 2021 roku.

Jakość handlowa produktów rybołówstwa

W IV kwartale 2019 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej produktów rybołówstwa (w tym marynat i konserw rybnych, ryb mrożonych i wędzonych). Objęto nią 73 podmioty.

Cechy organoleptyczne
W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 131 partii. Z uwagi na obecność łusek zakwestionowano 1 partię (0,8%).

Parametry fizykochemiczne
Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 138 partiach, z czego 27 zakwestionowano (19,6%). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie zaniżonej masy ryby i niewłaściwych wartości liczbowych w wartości odżywczej.

Oznakowanie
Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 162 partii, z czego w 46 stwierdzono nieprawidłowości (28,4%). Dotyczyły one m.in.:
– podania niewłaściwej nazwy wyrobu gotowego (np. wskazano jedynie nazwę fantazyjną, pominięto informację o obróbce termicznej oraz użyto niewłaściwej nazwy handlowej ryby);
– braku wyszczególnienia w wykazie składników wszystkich użytych surowców;
– niewłaściwej deklaracji pochodzenia (tj. niewłaściwie wskazano obszary połowu, podano określenie „Produkt polski” dla wyrobu, w którym tylko sól była pochodzenia krajowego);
– użycia sformułowań typu „naturalny” czy „tradycyjna receptura” przy stosowaniu dodatków oraz przetworzonych surowców;
– braku lub niewłaściwej informacji o ilościowej zawartości składników i narzędziu połowowym;
– podania niezgodnie z przepisami informacji o wartości odżywczej, okresie przydatności do spożycia, warunkach przechowywania i masie netto.

Źródło: IJHARS

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close