III Dialog Chiny-EŚW dot. Współpracy w Dziedzinie Inspekcji i Kwarantanny

PIORIN3

Dyrektor Biura Ochrony Roślin i Techniki Joanna Tumińska i Radca w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie Blanka Gołębiowska wzięły udział w III Dialogu Chiny-EŚW dot. Współpracy w Dziedzinie Inspekcji i Kwarantanny (The 3rd China-CEEC Customs Inspection & Quarantine Cooperation Dialogue), zorganizowanym przez Generalną Administrację Celną ChRL (GACC).

Spotkanie odbyło się w ramach platformy współpracy Chin z państwami Europy Środkowo-Wschodniej w formacie 16+1, do której przystąpiły Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Macedonia, Czarnogóra, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia oraz Węgry.

Tematyka konferencji skupiała się na zagadnieniach związanych z ogólnoświatową sytuacją oraz wyzwaniami stojącymi przed regionalnym rozwojem sektora spożywczego, regulacjami i współpracą w obszarze kwarantanny i inspekcji produktów rolnych i spożywczych oraz znaczeniu połączeń kolejowych Chiny-Europa dla zwiększenia wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi.

W trakcie spotkania przedstawiciel Głównego Inspektoratu zaprezentował funkcjonujący w Polsce system nadzoru nad stosowaniem środków ochrony roślin.

Dialog Chiny – EŚW został zorganizowany po raz trzeci,  a po raz pierwszy przez  Generalną Administrację Celną ChRL (General Administration of Customs of China – GACC), która po reformie administracji w  2018 r. oprócz kompetencji w zakresie ceł i podatków odpowiedzialna jest również za nadzór i kwarantannę towarów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz bezpieczeństwo eksportowanej i importowanej żywności.

Źródło: PIORiN