Horyzont 2020

zdjecie (54)

Będą pieniądze na inwestycje przeznaczone na wiedzę, innowacje w rolnictwie i rozwój obszarów wiejskich. Przewiduje je Program Horyzont 2020.

Program obejmuje lata 2018-2020 i daje możliwość finansowania programów związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich, w zakresie trwałego bezpieczeństwa żywnościowego i rozwoju obszarów wiejskich, a także dodatkowych możliwości w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Projekty w ramach programu mają promować nowe pokolenie mieszkańców wsi oraz ich wartości.

Pieniądze z programu mają być dostępne na projekty badawczo-innowacyjne, które przyczyniają się do ochrony ekosystemu, pielęgnowania gleb, waloryzowania zasobów genetycznych oraz dostosowania się do zmian klimatycznych.

753 mln euro przeznaczone jest na bardziej zrównoważone wykorzystanie zasobów i wytwarzanie żywności o lepszej jakości. 75 mln euro mogą wynieść inwestycje dotyczące gospodarki gruntami, w tym utworzenie europejskiego wspólnego programu dotyczącego gospodarowania gruntami rolnymi, w znacznym stopniu przyczyniającego się do wysiłków na rzecz ograniczenia zmian klimatycznych. 45 mln euro przeznaczone ma być na systemy rolnictwa ekologicznego klimatycznego, a 63 mln euro na zasoby hodowlane i genetyczne. Z kolei 112 mln euro ma być przeznaczone na współpracę, zwłaszcza z Chinami i Afryką. 263 mln euro przeznaczone jest na inwestycje w mniejsze, bardziej ekologiczne społeczności wiejskie. Prawie 100 mln euro zainwestowane ma być w innowacje łańcucha wartości z naciskiem na biogospodarkę. 60 mln euro przeznaczone ma być na politykę sprzyjającą tzw. odnowie pokoleń.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin