Horyzont 2020 – spotkanie brokerskie w Brukseli

nowezzzzz

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Projektów Badawczych Unii Europejskiej zachęca do udziału w międzynarodowym spotkaniu brokerskim, BioHorizon SC2 and KET-B Brokerage Event w obszarze 2. Wyzwania Społecznego (SC2): „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”, które odbędzie się dnia 3 lipca br. w Brukseli.

Organizatorami wydarzenia jest Sieć Punktów Kontaktowych realizująca projekt BioHorizon oraz Komisja Europejska. Celem wydarzeń brokerskich jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym podmiotom zaplanowania i  odbycia szeregu spotkań bilateralnych oraz rozmów z partnerami z całej Europy oraz ze świata. W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele środowisk naukowych i biznesowych w celu nawiązania nowych kontaktów, jak i pogłębienia obecnych relacji biznesowych, aby wspólnie omówić możliwości współpracy, przygotowania wniosku i aplikowania w konkursach przewidzianych na 2020 rok w ramach Programu Horyzont 2020.

Więcej informacji można znaleźć na stronie KPK http://www.kpk.gov.pl/?event=spotkanie-brokerskie-w-obszarze-bezpieczenstwo-zywnosciowe-i-biogospodarka-dla-konkursow-na-2020-rok.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale koszty przejazdu i pobytu pokrywa delegująca instytucja. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja została już otwarta i potrwa do 9 czerwca lub do wyczerpania miejsc https://foodbrokerage2019.b2match.io/.

Następnego dnia tj. 4 lipca br. w Brukseli odbędzie się organizowany przez Komisję Europejską dzień informacyjny poświęcony tematyce „Bezpieczeństwo żywnościowe i biogospodarka” (Horizon 2020 Info Day on Societal Challenge 2 calls for proposals of 2020).

Na oba wydarzenia obowiązuje oddzielna rejestracja.

Źródło: MRiRW