Środa, 20 Stycznia 2021 roku.

Handel zagraniczny. Możliwości zakupu produktów rolno-spożywczych w Polsce

Tworzymy nową zakładkę na stronie internetowej ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi, aby ułatwić międzynarodowe kontakty biznesowe i wesprzeć polską branżę rolno-spożywczą w poszukiwaniu odbiorców polskiej żywności na rynkach zagranicznych. Szczegóły poniżej.

Zaburzenia w funkcjonowaniu systemów produkcji i łańcuchów dostaw w następstwie pandemii koronawirusa dotknęły także sektora rolno-żywnościowego. Sygnały o zwiększonym zapotrzebowaniu na żywność ze strony podmiotów rynkowych i różnych państw z całego świata zbiegają się z doniesieniami od krajowych producentów o ograniczeniu zakupów przez ich dotychczasowych odbiorców.

Wychodząc naprzeciw zwiększonym potrzebom w zakresie poszukiwania partnerów handlowych – dostawców lub odbiorców produktów rolnych i żywnościowych – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi utworzyło nową zakładkę na swojej stronie internetowej (w wersji językowej angielskiej i polskiej).

Będzie ona przedstawiać listę organizacji branżowych skupiających producentów rolnych, firmy przetwórstwa i handlu. Z biurami tych organizacji mogliby się kontaktować potencjalni zagraniczni kontrahenci, zainteresowani importem żywności z Polski, a także Zagraniczne Biura Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Będą mogli w ten sposób uzyskać zarówno informację o możliwościach zakupu produktów rolno-żywnościowych w Polsce, jak również informacje z pierwszej ręki o polskich producentach, warunkach naturalnych, strukturalnych i prawnych produkcji, co ma coraz większe znaczenie na bardzo konkurencyjnym globalnym rynku.

Odnośniki do zakładki: Polska oferta eksportowa produktów rolno-spożywczych

  • wersja polskojęzyczna:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/polska-oferta-eksportowa-produktow-rolno-spozywczych

  • wersja anglojęzyczna:

https://www.gov.pl/web/agriculture/polish-export-offer-in-agri-food-products

Jest to inicjatywa, która uzupełnia wiele już istniejących działań promocyjnych prowadzonych przez krajowe instytucje, wspieranych przez przedstawicieli Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi funkcjonujących w wybranych polskich placówkach dyplomatycznych.

Zgłoszenia organizacji branżowych, które zainteresowane są zamieszczeniem kontaktu do ich biur celem udzielania informacji o możliwościach eksportowych zrzeszonych w nich podmiotów rolnych, przetwórstwa lub handlu prosimy o przesyłanie na adres: ofertaeksportowa@minrol.gov.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać informacje w języku polskim i angielskim:

  • nazwę organizacji, adres, kontakt telefoniczny, fax, e-mail;
  • adres strony internetowej organizacji;
  • zakres produktowy oferty (treść maks. 200 znaków).

Źródło: MRiRW

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close