Handel w niedziele będzie ograniczony?

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (1)

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła projekt ustawy ograniczającej handel w niedziele wraz z poprawkami o charakterze legislacyjnym naniesionymi podczas prac podkomisji ds. rynku pracy. Projekt został skierowany do drugiego czytania. Po poprawkach, zakłada on, że handel ma być dozwolony w drugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia.

Podkomisja poszerzyła także katalog placówek, które byłyby wyłączone z zakazu handlu w niedziele. Zmieniła się również wysokość kary dla firm, które nie przestrzegałyby zakazu. Posłowie zaproponowali karę grzywny w wysokości od 1 tys. do 100 tys. zł.

Projekt ustawy dot. handlu w niedziele trafił do Sejmu jesienią ubiegłego roku. Jego pierwotna wersja zakładała zakaz handlu w niedziele w większości placówek handlowych, z pewnymi odstępstwami. To inicjatywa obywatelska autorstwa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, w którego skład wchodzi m.in. NSZZ "Solidarność". Nad projektem pracowała już sejmowa podkomisja ds. rynku pracy.  

Według analityków rynku, ze społecznego punktu widzenia, ograniczenie handlu w niedzielę przyczyniłoby się do budowania spójności społecznej, nastawienia rynku pracy na potrzeby człowieka. Jednak eksperci widzą w tym również pewne zagrożeniam m.in. redukcję zatrudnienia. Wskazują więc, że należałoby rozważyć stopniowe wprowadzanie zmian,  początkowe ograniczenie godzin pracy w niedziele, a dopiero później wprowadzanie dalej idących zakazów.

Projekt przewiduje wejście w życie ustawy 1 stycznia 2018 r.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin