Wtorek, 12 Listopada 2019 roku.

Grzyby z rodzaju Monilinia sp. – jak
im zapobiegać?

W związku ze zmienionymi od 1 lipca br. przepisami Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAUG) w odniesieniu do wymagań fitosanitarnych przewidzianych dla owoców z rodzajów: Malus spp., Prunus spp., Pyrus spp. przeznaczonych na eksport, WIORiN Bydgoszcz przekazuje zalecenia dotyczące działań mających na celu zapobieganie i ograniczenie występowania grzybów z rodzaju Monilinia sp.

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia ww. organizmu szkodliwego w miejscach produkcji, a w konsekwencji
w kontrolowanych przed eksportem przesyłkach, działania, które powinny być podejmowane przez producentów to:

na etapie produkcji:

 • usuwanie zgniłych i zmumifikowanych owoców, znajdujących się na drzewach oraz gałęziach i owoców opadłych z tych drzew
 • usuwanie wszystkich owoców, które pozostały w sadzie po zbiorach
 • stosowanie cięć prześwietlających
 • stosowanie zdrowego materiału do zakładania nowych plantacji
 • prowadzenie lustracji przez cały rok na roślinach żywicielskich w miejscu produkcji, a w przypadku zaobserwowania objawów Monilinia sp. na pędach, usuwanie ich i palenie
 • zwalczanie szkodników uszkadzających skórkę jabłek
 • w przypadku wystąpienia gradobicia zastosowanie w ciągu 24 godzin preparatu benzimidazolowego w celu zabezpieczenia powstałych ran przed zakażeniem przez różne patogeny
 • stosowanie dostępnych środków ochrony roślin przed chorobami grzybowymi

na etapie zbioru:

 • ostrożny zbiór i transport zapobiegający uszkodzeniom skórki
 • zapewnienie identyfikacji miejsca/pola produkcji owoców

na etapie przechowywania i sortowania:

 • lustracje owoców pod kątem występowania objawów, wskazujących na porażenie przez grzyby
  z rodzaju Monilinia sp.
 • usuwanie owoców z objawami z sortowanej partii, pobieranie prób do badań laboratoryjnych w celu identyfikacji patogena
 • zapewnienie identyfikacji przechowywanej i sortowanej partii do miejsca/pola produkcji.

Jednocześnie, przypominamy, że producenci w ramach Integrowanej Ochrony są zobowiązani do przestrzegania wymagań określonych w Art. 67 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 roku, dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG oraz Art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 (Dz.U. z 2017 r., poz. 50). Na podstawie ww. wymagań producenci są zobligowani do dokumentowania informacji o zabiegach środkami ochrony roślin, w tym pod kątem występowania chorób grzybowych.

Źródło: WIORiN Bydgoszcz

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close