Sobota, 17 Listopada 2018 roku.

Grypa ptaków – raport na temat sytuacji w Polsce

27 marca br. Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach przedstawił raport na temat występowania w Polsce i innych krajach Europy wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8. Od momentu wykrycia pierwszych przypadków (listopad 2016 r.) w Polsce zdiagnozowano 65 ognisk H5N8 u drobiu oraz zakażenia tym wirusem u ptaków dzikich w 68 lokalizacjach.

Pierwsze informacje nt. wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8 pochodzą z Azji z przełomu 2009/2010 r., w Europie ten szczep po raz pierwszy wykryto w listopadzie 2014 r. w sześciu państwach. W październiku 2016 roku wirus pojawił się w Europie ponownie, jednak skala epidemii jest tym razem znacznie większa. Od października do początku lutego odnotowano ponad 1400 ognisk choroby u drobiu lub ptaków dzikich. 23 państwa europejskie zgłosiły obecność wirusa HPAI podtypu H5N8 u dzikich ptaków, a są to: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Węgry.  

Wirus wykrywany jest przede wszystkim u dwóch rzędów ptaków związanych ze środowiskiem wodnym (blaszkodziobe i siewkowe), najczęściej u łabędzi niemych i czernic. Oprócz zakażeń wirusem H5N8, w 6 państwach (Holandia, Niemcy, Chorwacja, Czarnogóra, Włochy i Polska) wykryto u dzikich ptaków obecność wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N5. 

Od momentu wykrycia pierwszych przypadków H5N8 (listopad 2016 r.)  zdiagnozowano w Polsce 65 ognisk HPAI H5N8 u drobiu (indyki, gęsi, kaczki, kury; zarówno drób fermowy jak i ptaki w chowie przyzagrodowym) oraz zakażenia tym wirusem u ptaków dzikich w 68 lokalizacjach. W dwóch przypadkach z województwa dolnośląskiego stwierdzono zakażenie wirusem HPAI podtypu H5N5 (u łabędzi niemych).

Do zakażenia drobiu dochodzi najczęściej przez kontakt pośredni z dzikim ptactwem. Bardzo ważnym źródłem zakażenia może być słoma mająca kontakt z odchodami dzikich ptaków, a stosowana jako ściółka w obiektach, w których utrzymywany jest drób. Wirus łatwo przenosi się na odzieży, sprzęcie i środkach transportu, dlatego w szerzeniu się zakażeń pomiędzy fermami drobiu dużą rolę odgrywa człowiek.    

Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka i w chwili obecnej nie ma podstaw do wprowadzania ponadstandardowych środków prewencyjnych w odniesieniu do ludzi.  Według opinii Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wirus H5N8 stanowi bardzo niskie ryzyko dla człowieka. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z drobiem chorym, padłym ptactwem dzikim.

Źródło: PIW-PIB Puławy

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close