Grupa zadaniowa ds. ASF

Bez tytułu

Przygotowany został projekt rozporządzenia wprowadzającego obowiązek dostosowania gospodarstw do przestrzegania zasad programu bioasekuracji w całym kraju. Zostanie on przekazany do konsultacji społecznych. Jeżeli uzyska aprobatę, przeprowadzona zostanie kampania informacyjna dotycząca nowego rozporządzenia – to ustalenia po kolejnym posiedzeniu Grupy Zadaniowej ds. ASF.

Podczas posiedzenia omawiane były przede wszystkim zagadnienia związane z bioasekuracją. Zwrócono uwagę, że zasady z nią związane, określone zostały już w 2003. Dotychczasowe działania podejmowane z celu ograniczenia występowania wirusa ASF w stadach świń pokazały, że ścisłe przestrzeganie programu, który został wprowadzony na terenach objętych ograniczeniami, przynosi pożądane efekty. Podkreślono, że ścisłym przestrzeganiem zasad powinny być objęte wszystkie gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną. Dlatego został przygotowany projekt rozporządzenia wprowadzającego obowiązek dostosowania gospodarstw do przestrzegania zasad programu bioasekuracji. Zostanie on przekazany do konsultacji społecznych. Jeżeli uzyska aprobatę, w marcu bieżącego roku ministerstwo rolnictwa przeprowadzi kampanię informacyjną dotyczącą nowego rozporządzenia. Będzie też wdrożony ścisły monitoring gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, prowadzony przez powiatowych lekarzy weterynarii.

Projekt przewiduje odpowiedni czas na przystosowanie produkcji do spełnienia zasad bioasekuracji oraz pomoc dla tych gospodarstw, które albo zrezygnują z kontynuowania tej produkcji od razu, albo nie będą w stanie spełnić wymogów.

W zależności od decyzji Komisji Europejskiej, pomoc ta będzie prowadzona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub będzie udzielana w formie pomocy socjalnej.

Dane: MRiRW

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin