GRASS 2019

nowezzzzz45 (10)

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wziął udział w międzynarodowej konferencji „Bardziej zielone rolnictwo dla zrównoważonego Bałtyku – Greener Agriculture for a Sustainable Sea – GRASS 2019", która odbyła się 25 września 2019 r. w Warszawie.

– Ministrowie rolnictwa Unii Europejskiej są zgodni, ze rolnictwo i leśnictwo może być bardzo ważna odpowiedzią na zagrożenia cywilizacyjne – poinformował uczestników konferencji minister Ardanowski, który dzień wcześniej uczestniczył w nieformalnej Radzie Ministrów UE ds. rolnictwa.

Wiele delegacji podkreślało, że rolnictwo może i musi być częścią rozwiązania, a nawet liderem zmian, akcentując, że nowym wyzwaniom i zwiększonym ambicjom środowiskowym powinien towarzyszyć odpowiedni budżet na WPR.

W trakcie swojego wystąpienia minister Ardanowski zwrócił uwagę na fakt, że najwięksi emitenci gazów cieplarnianych, czyli USA i Chiny nie są zainteresowani działaniami na rzecz ograniczenia ich emisji. Przedstawił również podejmowane w naszym kraju działania na rzecz ochrony środowiska.

– Nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii jednoznacznie opowiada się za wsparciem obszarów wiejskich w tym zakresie – podkreślił minister.

Zwrócił też uwagę na bardzo istotny zapis, który został wprowadzony do ustawy dzięki jego staraniom.

– Jest tam zapis mówiący o wsparciu tworzenia spółdzielczości energetycznej, co jest niezwykle istotne na obszarach wiejskich – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Zaznaczył również, że warunkiem podstawowym rozwijania produkcji zrównoważonej w rolnictwie jest utrzymanie jakości i żyzności gleb.

– Musimy zmienić podejście. Współczesny rolnik wyśmienicie, perfekcyjnie posługuje się najnowszymi zdobyczami techniki, ale jego wiedza na temat jakości, struktury i budowy gleb jest zbyt mała – stwierdził minister.

Szef resortu zapowiedział zamiany w podległych mu szkołach rolniczych, które dotyczyć będą zwiększenia kształcenia na temat właściwości fizykochemicznych i zasobności gleb.

– W Polsce w sposób naturalny, ze względu na swoja budowę i skład, następuje zakwaszanie gleb, dlatego tak ważny jest program ich wapnowania, na realizację którego przeznaczone zostało 300 mln złotych – przypomniał minister.

– Dziś rusza także program dofinansowania inwestycji służących zaopatrzeniu gospodarstw rolnych w wodę. Dysponuje on budżetem w wysokości 100 mln euro – poinformował minister Ardanowski.

Szef resortu rolnictwa przypomniał także, że powstał program służący zbiórce odpadów foliowych z gospodarstw rolnych. Na jego realizację przeznaczonych zostało 100 mln złotych. Realizowany jest również duży program służący ograniczeniu skażeń azotanowych.

Źródło/fot.: MRiRW