„Gospostrateg”

nhnhhh

Są już wyniki I konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekty otwarte w ramach programu strategicznego „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG. Wśród pozytywnie zaopiniowanych, znalazł się projekt „Fitoexport”.

„Fitoexport” to projekt pt. „Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego”,  przygotowany przez konsorcjum złożone z GIORIN, jako lidera oraz czterech partnerów: Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Lotnictwa, IHAR-PIB, IOR-PIB.

Nadrzędnym celem projektu jest umożliwienie wejścia polskim produktom roślinnym na nowe rynki zbytu i podnoszenie ich konkurencyjności poprzez skuteczne reagowanie na wymagania importowe nowych odbiorców oraz usprawnienie kontroli realizowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN).

Projekt przewiduje wprowadzenie w Inspekcji mechanizmów sprzyjających tworzeniu i adaptowaniu innowacyjnych rozwiązań. Planowane jest też opracowanie i przygotowanie do wdrożenia najbardziej niezbędnych, nowoczesnych rozwiązań, które umożliwią PIORiN skokową zmianę jakościową w zakresie działań kontrolnych i osiągnięcie poziomu wiodących na świecie służb kontrolnych.

Do rozwiązań tych należą m.in. wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych na potrzeby nadzoru nad produkcją rolniczą; zastosowanie molekularnego testu do jednoczesnego wykrywania wirusów ziemniaka Y, LR, M, S, X, A oraz wiroida wrzecionowatości bulw (PSTVd), bezpośrednio w bulwach ziemniaka czy opracowanie multipleksowego testu qPCR pozwalającego na jednoczesne wykrycie w badanym materiale siewnym wielu modyfikacji genetycznych.

„Fitoexport” może przełożyć się na mechanizm zwiększenia aktywności eksportowej polskich przedsiębiorstw oraz rozwój gospodarczy terenów wiejskich. Wypracowane rozwiązań, takich jak strategia innowacyjności, zastosowanie nowoczesnych technologii oraz wyniki bieżącej współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi, zostaną wdrożone do działalności PIORiN, tak aby osiągnąć jak najlepszy efekt, w postaci wzrostu konkurencyjności polskich produktów rolnych pochodzenia roślinnego poprzez skuteczne reagowanie na wymagania importowe nowych odbiorców. Dodatkowym, bardzo istotnym rezultatem projektu ma być zacieśnienie współpracy Inspekcji z jednostkami badawczo rozwojowymi, nie tylko działających w obszarze rolnictwa.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin