Firma

O nas – BPJ – szkolenia HACCP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

Tadeusz Wojciechowski,
prezes Biura Promocji Jakości

Po pierwsze:

Bezpieczeństwo

Jesteśmy firmą, której misją jest dążenie do osiągnięcia najlepszych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa żywności. Temu celowi służy nasza działalność szkoleniowa, wydawnicza i promująca najlepszych wśród najlepszych na polskim rynku.

Firma współpracuje z wyspecjalizowanymi, cenionymi w branży partnerami. Nasze działanie obliczone jest na długofalową, kompleksową i rzetelną współpracę z klientem. Wiemy, że w sektorze żywnościowym –  choć obowiązują żelazne zasady kontroli produktu – nie ma rozwiązań na tyle uniwersalnych, by służyć mogły jako swego rodzaju „panaceum”. Procedury osiągania maksymalnego bezpieczeństwa oferowanego produktu trzeba wypracowywać dla każdego przedsiębiorstwa z osobna, we współpracy z klientem. To właśnie owocuje naszym wysoce zindywidualizowanym podejściem do klientów.

Ważnym sektorem działalności BPJ jest świadczenie usług szkoleniowych o rozbudowanej tematyce dla osób w sposób bezpośredni związanych z branżą producentów żywności. Biuro oferuje wiele usług branżowych, np.: wdrażanie w systemy jakościowe, w tym HACCP, konsultowanie planów technologicznych zakładu i pomoc w tworzeniu procedur oraz instrukcji zakładowych. Zatrudniamy specjalistów do spraw jakości i higieny, posiadających ogromne doświadczenie zawodowe zdobyte zarówno w Polsce, jak i Europie. W ofercie znaleźć można cykle kilkugodzinnych wykładów, jak również zasady organizacji kilkudniowych szkoleń, obejmujących całe bloki tematyczne.

BPJ organizuje też konferencje tematyczne. Naszym zamiarem jest by stały się forum porozumienia między wszystkimi podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem żywności.

Biuro Promocji Jakości wydaje prasę fachową. „Bezpieczeństwo i Higiena Żywności” to pismo o ugruntowanej pozycji, czytany przez przedstawicieli przemysłu spożywczego, inspektorów urzędowej kontroli żywności, środowisko naukowe. Pismo jest w swojej branży liderem wydawniczym, stanowi platformę porozumienia między podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo żywności. BPJ wydaje także kwartalnik „Higiena i Pest Control”,  pismo branżowe firm dbających o higienę i ochronę przed szkodnikami.

Wydawane są również publikacje z serii „Biblioteka Producenta Żywności”.

„Liderzy Jakości Żywności” to organizowany przez nas program adresowany do producentów, handlowców i organizacji zajmujących się bezpieczeństwem żywności. To program non profit, nad jego obiektywizmem czuwa Kapituła Godła, złożona z wybitnych naukowców i praktyków.

Zapraszam do współpracy!

Tadeusz Wojciechowski,

prezes Biura Promocji Jakości