Fipronil w drobiu

W unijnym Systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach RASFF znalazło
się powiadomienie władz niemieckich dotyczące polskiego zakładu drobiarskiego, do którego skierowano ok. 4,9 tys. kur do uboju. z fermy, gdzie stosowano preparat zawierający fipronil. W Polsce zostały podjęte natychmiastowe działania. Skażone partie zostaną zutylizowane.

Fipronil jest środkiem zwalczającym wszy, kleszcze i roztocza i może być używany w Unii Europejskiej w hodowli zwierząt domowych, ale nie w produkcji żywności. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) klasyfikuje go jako substancję "umiarkowanie toksyczną" w przypadku spożycia znacznych ilości; może być szkodliwy dla nerek, wątroby i tarczycy.

Inspekcja Weterynaryjna powiadomiła Inspekcję Sanitarną i przekazała listę dystrybucyjną, partie drobiu mogące zawierać fipronil zostały przesłane. Kurczaki trafiły do Polski 31 lipca, a ubito je 1 sierpnia br. w jednej z dużych ubojni w woj. warmińsko-mazurskim. Mięso pozyskane z partii ubojowej, które zostało rozdystrybuowane
do podmiotów znajdujących się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, zostało zablokowane i pobrano z niego próbki urzędowe do badań w kierunku obecności fipronilu.

W dniu 21/08/2017 r., z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego
w Puławach, wpłynęły wyniki badań próbek pobranych w chłodni składowej (wynik niezgodny – fipronil obecny
na poziomie 0,016 mg/kg). W związku z powyższym, mięso drobiowe w którym został wykryty fipronil, decyzją administracyjną PLW w Gdańsku, zostanie skierowane do utylizacji.

Inspekcja Weterynaryjna współpracuje w tej sprawie z właściwymi organami w kraju, w państwach członkowskich i z Komisją Europejską w celu usprawnienia koordynacji dochodzenia i wprowadzania środków zaradczych mających na celu ochronę zdrowia konsumenta.

Przypomnijmy, że to kolejna afera z fipronilem w roli głównej w ciągu ostatnich kilkunastu dni. W dniu 21/07/2017 r., do Podpunktu Krajowego Punktu Kontaktowego RASFF w Głównym Inspektoracie Weterynarii wpłynęło powiadomienie nr 2017.1065 wygenerowane przez władze Belgii w sprawie obecności niedozwolonej substancji fipronilu, której obecność stwierdzono w jajach konsumpcyjnych w Belgii. Źródłem zanieczyszczenia jaj w Belgii był holenderski produkt pn. „Dega 16” (niedopuszczony w Polsce), używany do spryskiwania drobiu przeciw ektopasożytowi, ptaszyńcowi kurzemu (Dermanyssus gallinae).

Z informacji udostępnionych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wynika, że w wykazie produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu w naszym kraju znajduje
się 5 produktów biobójczych zawierających fipronil, które jednak nie są przeznaczone do stosowania u zwierząt
z których lub od których pozyskuje się żywność.

Preparaty dostępne w Polsce służą wyłącznie do stosowania celem likwidacji insektów domowych:

1.Substral na mrówki – granule rozpuszczalne w wodzie.

2.Goliath Gel – żel przeznaczony do zwalczania karaczanów, prusaków, karaluchów.

3.Substral na mrówki w domu – żel.

4.Fourmidor – żel.

5.Substral na mrówki Plus – granulat rozpuszczalny w wodzie.

Pierwotne powiadomienie RASFF nie zawierało informacji o dystrybucji do Polski jaj, mięsa i produktów drobiowych zawierających fipronil, jednak z uwagi na potencjalne zagrożenie na terenie całej Unii Europejskiej, Główny Lekarz Weterynarii polecił terenowym organom Inspekcji Weterynaryjnej sprawdzenie, podczas rutynowych kontroli ferm utrzymujących stada drobiu, czy w obiektach nielegalnie stosowane są preparaty biobójcze zawierające w swoim składzie fipronil.

Mięso zostało zabezpieczone. Trwają badania.

Według Inspekcji Sanitarnej "mięso wyprodukowane z w/w drobiu zostało zabezpieczone przez Inspekcję Weterynaryjną i Państwową Inspekcję Sanitarną w zakładach, do których dystrybułowane było ww. mięso."
W przypadku GIS dotyczy to wyłącznie województwa pomorskiego.

Fipronil jest środkiem zwalczającym wszy, kleszcze i roztocza i może być używany w Unii Europejskiej w hodowli zwierząt domowych, ale nie w produkcji żywności. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) klasyfikuje go jako substancję "umiarkowanie toksyczną" w przypadku spożycia znacznych ilości; może być szkodliwy dla nerek, wątroby i tarczycy.

Kurczaki trafiły do Polski 31 lipca, a ubito je 1 sierpnia br. w jednej z dużych ubojni w woj. warmińsko-mazurskim – poinformował Niemczuk – powiedział szef weterynarii.

Według Niemczuka kurczaki sprzedano m.in. do trzech hurtowni, które nadzorowane są przez Inspekcję Weterynaryjną, tj. w Gdańsku, w Gdyni i w Nowym Dworze Mazowieckim. – Towar został zablokowany, nie trafił do przetwórstwa; zostały pobrane próbki – podkreślił szef Inspekcji. Dodał, że wyniki badań ws. zawartości tego preparatu w mięsie będą znane w poniedziałek.

Jeżeli substancja zostanie wykryta, mięso będzie zwrócone do Niemiec bądź zutylizowane – zaznaczył.

Zdaniem Niemczuka mięso drobiowe z Niemiec mogło trafić też do obrotu hurtowego i detalicznego, który jest pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej. Inspekcja ta została poinformowana, zostały wskazane miejsca, gdzie ten towar przekazano.

Główny Inspektor Sanitarny poinformował w piątek PAP, że "śledzi na bieżąco rozwój sytuacji związanej
z zastosowaniem (…) substancji o nazwie fipronil".

Komisja Europejska informowała przed tygodniem, że skażone fipronilem jaja wykryto w 15 krajach UE i dwóch spoza niej; trafiły one też do Polski. Skandal rozpoczął się w Holandii i Belgii, gdzie wyszło na jaw, że holenderska firma specjalizująca się w dezynsekcji kurzych ferm używała fipronilu, choć jest to środek zakazany w hodowli zwierząt w celu produkcji żywności. Z tego powodu dziesiątki ferm wciąż są zamknięte.

– W ramach systemu RASFF przekazana została informacja o dystrybucji do Polski broilerów, pochodzących
z ferm, na których mógł zostać stosowany fipronil. W badaniach urzędowych potwierdzono obecność fipronilu
w jajach pochodzących z tych samych ferm, jednakże próbka badanego przez władze niemieckie mięsa miała wynik ujemny. Nie ma więc dowodów, że mięso jest zanieczyszczone fipronilem – zaznacza Ada Krzewicka
z GIS.

Maria Sikorska
zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin