Sobota, 21 Września 2019 roku.

Europejska Deklaracja
w sprawie soi

Zwiększenie upraw soi oraz innych roślin strączkowych na potrzeby produkcji żywności i pasz to główny cel Wspólnej Deklaracji Austrii, Chorwacji, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Luksemburga, Holandii, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii oraz Włoch podpisanej 17 lipca br., na marginesie posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa UE.

Zwiększenie upraw soi jest zgodne z Agendą 2030 ONZ oraz Strategią Zrównoważonego Rozwoju UE. Jest to działanie ukierunkowane na stworzenie bardziej zrównoważonych i odpornych systemów rolniczych w Europie.

– Zwiększenie w Europie produkcji soi i roślin strączkowych jest bardzo potrzebne. Przyczyni się ono do zróżnicowania upraw, zapobiegania degradacji gleb i zwiększenia bioróżnorodności – powiedział podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, który w imieniu Polski podpisał Europejską Deklarację.

Z uwagi na rosnące zainteresowanie konsumentów produktami wolnymi od GMO, sygnatariusze zobowiązali się także do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić konsumentom możliwie jak najszerszy wybór żywności i pasz wolnych od GMO.

Kraje, które podpisały Deklarację będą wspierać dalszy rozwój rynku soi uprawianej w sposób zrównoważony i niezmodyfikowanej genetycznie, a także jej produktów, oraz ustanowią transparentne systemy etykietowania takich produktów.

Polska poparła inicjatywę podpisania deklaracji mającej ma na celu popularyzację i wspieranie działań na rzecz zwiększania uprawy roślin białkowych w Europie już 12 czerwca br., podczas posiedzenia Rady AGRIFISH.

Polska prowadzi intensywne prace w celu zwiększenia udziału rodzimych roślin strączkowych w produkcji białka paszowego z wykorzystaniem rodzimych roślin strączkowych, takich jak np. groch, łubiny, bobik oraz soja. Każdego roku odnotowuje się w badaniach urzędowych wzrost liczby odmian roślin strączkowych, a nowe ulepszone odmiany, wpisywane są corocznie do Krajowego Rejestru. W Krajowym Rejestrze znajdują się łącznie 93 odmiany roślin strączkowych, z czego w 2017 r. zostało wpisanych 6 odmian soi.

Źródło: MRiRW

Artykuły powiązane

 • Przyszłość roślin białkowychPrzyszłość roślin białkowych Zwiększenie uprawy krajowych roślin białkowych - to jeden z programów realizowanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i […]
 • Monitorowanie<br> kluczem w rozwojuMonitorowanie
  kluczem w rozwoju
  Krajowa strategia dla wsi i rolnictwa musi być dostosowana do postanowień Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, uwzględniać nowe […]
 • Prozdrowotne fitoestrogenyProzdrowotne fitoestrogeny To niezwykłe, że istnieją rośliny, które zawierają w sobie związki podobne do ludzkich hormonów płciowych. […]
 • Spotkanie<br> z branżą paszowąSpotkanie
  z branżą paszową
  Podsekretarz stanu Ewa Lech 17 listopada br. uczestniczyła w dorocznym spotkaniu branżowym firm sektora handlu i przetwórstwa […]
 • Rozmowy <br> polsko-indyjskieRozmowy
  polsko-indyjskie
  Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkał się 11 lipca br. z minister stanu Ministerstwa Przetwórstwa Spożywczego Republiki […]
 • O alternatywie<br> dla importowanego<br> białka GMOO alternatywie
  dla importowanego
  białka GMO
  21 lutego 2018 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się zorganizowana przez Izbę Gospodarczą Handlowców, […]
 • Będzie mniej soiBędzie mniej soi W sezonie 2017/2018, światowa produkcja soi ma wynieść 336 mln ton - wynika z prognozy Międzynarodowej Rady Zbożowej. Wielkość […]
 • Dopłaty do materiału siewnegoDopłaty do materiału siewnego Im lepsze ziarno, tym lepszy plon. Ok. 66 tys. rolników ubiega się o dopłaty do materiału siewnego. Najwięcej wniosków […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close