Eksperymenty w pasiece

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (50)

Rozpoczął się drugi sezon miejskiej pasieki eksperymentalnej Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Toruniu. Panujące w ostatnich dniach nadspodziewanie wysokie temperatury powietrza oraz słoneczna pogoda sprawiły, że pszczoły rozpoczęły już intensywną pracę.

Obserwacja pszczół w czasie ich pierwszego wiosennego oblotu oraz przegląd pszczelich rodzin wewnątrz uli, pozwalają ocenić, że stan pasieki po zimie jest bardzo dobry. Nie czekając na obfite kwitnienie miododajnych roślin, pszczoły już wcześniej zajęły się sprzątaniem uli.

Już wkrótce, pszczoły będą pozyskiwać nektar i pyłek z roślin testowych w sadzie i uprawach warzywnych GIORIN, których plony są m.in. wykorzystane jako materiał odniesienia w badaniach pod kątem pozostałości środków ochrony roślin. W uprawach tych nie są bowiem stosowane chemiczne środki ochrony roślin. Praca pszczół zapewnia większą skuteczność zapylania roślin doświadczalnych, a dzięki temu ich wyższe plony.

Obecnie, pszczoły z eksperymentalnej pasieki, poszukują wczesnych roślin kwitnących, a wkrótce będą też odwiedzać uprawy w okolicznych ogrodach działkowych i gospodarstwach ogrodniczych. Jak wielokrotnie podkreślał Główny Inspektor Andrzej Chodkowski, nadzorując stosowanie środków ochrony roślin, Inspekcja przyczynia się do ochrony życia pszczół. W dużej mierze zależy ono bowiem od właściwego stosowania pestycydów przez rolników, a w miastach – przez ogrodników i działkowców. Celowi temu służy prowadzona przez PIORiN kontrola sprawności opryskiwaczy, nadzór nad szkoleniami osób stosujących środki ochrony roślin oraz prowadzone przez Inspekcję intensywne działania edukacyjne.

Zarówno profesjonalni producenci roślin, jak i amatorzy – ogrodnicy oraz działkowcy, powinni pamiętać o wymiernych korzyściach z pracy pszczół, a są one ogromne. Z danych Greenpeace wynika, że wartość owoców i warzyw zebranych w Polsce dzięki zapylaniu upraw przez pszczoły rocznie przekracza 4 mld zł.

Pamiętajmy też o słodkim produkcie pracy pszczół. Miód pszczeli posiada udowodnione wartości lecznicze, jak również nieocenione walory smakowe. Jakość miodu pozyskanego w ubiegłym roku z miejskiej pasieki eksperymentalnej była doskonała. Wyniki badań pod kątem pozostałości 188 związków – substancji czynnych najczęściej stosowanych środków ochrony roślin, przeprowadzonych w Centralnym Laboratorium GIORiN pokazują, że miód z Torunia jest chemicznie niemal tak czysty, jak równolegle badany leśny miód ekologiczny.

Dla miejskich pszczół, ważnym źródłem pyłku i nektaru będą rośliny miododajne, uprawiane w ogrodach, na tarasach i balkonach. Warto więc posadzić nie tylko pięknie kwitnące, ale i użyteczne dla pszczół krzewy, byliny czy rośliny jednoroczne.

Źródło: PIORIN