EFSA przebadała barwniki spożywcze

zelki

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zakończył badanie wszystkich barwników spożywczych dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej przed rokiem 2009. W przypadku niektórych substancji uaktualniono tzw. współczynnik bezpieczeństwa.

W ciągu ostatnich siedmiu lat panel EFSA ds. Dodatków i Składników Pokarmowych Dodawanych do Żywności (ANS) ponownie ocenił bezpieczeństwo 41 barwników spożywczych dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej, uwzględniając najnowsze badania naukowe. W miarę możliwości eksperci opracowali lub zaktualizowali dopuszczalne dzienne spożycie (ang. Acceptable Daily Intake – ADI) dla każdej substancji.

Ruud Woutersen, wiceprzewodniczący panelu ANS, powiedział: „Zakończenie badania barwników spożywczych jest ważnym krokiem dla EFSA jednak nie kończy naszej pracy. Nadal istnieje wiele innych dodatków do żywności, które chcemy przebadać ponownie do roku 2020. Oczywiście jesteśmy gotowi zareagować na wszystkie wnioski Komisji Europejskiej dotyczące badania dodatków do żywności, zwłaszcza jeżeli pojawią się nowe informacje naukowe na ich temat.”.

Cykl siedmioletnich badań zakończyła opinia na temat dwutlenku tytanu (E 171). który został dopuszczony do stosowania w żywności w Unii Europejskiej wiele lat temu. Jednym z aspektów ponownej oceny tej substancji była kwestia możliwości jego stosowania ze względu na fakt, że może on posiadać cechy nanomateriału, co powoduje konieczność uwzględnienia szczególnych aspektów w jego ocenie bezpieczeństwa. Chociaż nie ma szczególnych ograniczeń odnośnie wielkości cząstek dwutlenku tytanu to w praktyce skład związków stosowanych jako dodatki do żywności wskazuje na zawartość głównie dużych granulek z ograniczoną zawartością nanocząstek. Dwutlenek tytanu nie jest zatem uważany za nanomateriał w ramach obecnego Zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie definicji nanomateriałów i może zawierać do 3,2% nanocząstek (o wielkości poniżej 100 nanometrów). Według opinii EFSA aktualnie dostępne dane toksykologiczne dotyczące dwutlenku tytanu nie wskazują na negatywne skutki jego spożycia dla konsumentów. Jednocześnie ze względu na doniesienia dotyczące potencjalnego ryzyka stwarzanego przez dwutlenku tytanu ze źródeł nieżywnościowych, eksperci podkreślają, że bardzo ważne jest przeprowadzenie nowych badań w celu dostarczenia dowodów na temat jego potencjalnego negatywnego wpływu na układ rozrodczy. Wiedza na ten temat umożliwiłaby w przyszłości określenie aktualnego poziomu dopuszczalnego dziennego pobrania (ADI) dla tej substancji

Urząd jest zobowiązany przez Komisję Europejską na mocy Rozporządzenia Komisji nr 257/2010 do oceny wielu innych niż barwniki dodatków stosowanych w przemyśle spożywczym do roku 2020.

Źródło: EFSA