EFSA odwiedza japońską FSCJ

efsa_japan

W ostatnim tygodniu kwietnia br. delegacja EFSA odwiedziła japońską Komisję ds. Bezpieczeństwa Żywnościowego (FSCJ), to już piąte dwustronne spotkanie obu organizacji w ciągu ostatnich lat.

Delegacji Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) towarzyszyli przedstawiciele francuskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności, Środowiska i Higieny Pracy (ANSES) oraz niemieckiego Federalnego Instytutu Oceny Ryzyka (BfR). Okazją do spotkania z Japończykami była międzynarodowa konferencja „Jaka jest przyszłość międzynarodowej współpracy naukowej w dziedzinie bezpieczeństwa żywności?” współorganizowana przez FSCJ i EFSA.  Spotkanie specjalistów ds. bezpieczeństwa żywności pozwoliło na określenie najważniejszych obszarów współpracy między państwami Unii Europejskiej, Japonią i państwami Azji Południowo-Wschodniej.

Dyrektor wykonawczy EFSA, Bernhard Url, powiedział: „Koncentrowano się na współpracy w zakresie bezpieczeństwa żywności, tak aby sprostać współczesnym wyzwaniom na całym świecie. Dowiedzieliśmy się dużo o potrzebach i sukcesach naszych azjatyckich partnerów, co pozwoliło na określenie ram przyszłej współpracy”. Dodał, że japońskim i południowoazjatyckim specjalistom przekazano europejskie doświadczenia w zakresie transgranicznej kontroli żywności i zachowania jej bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw.

Europejska delegacja przeprowadziła szereg rozmów z japońskimi partnerami, określając najważniejsze obszary współpracy, takie jak: opracowanie nowej metodologii oceny ryzyka, szybkie kanały łączności na wypadek wystąpienia zagrożeń i wspieranie wymiany doświadczeń w zakresie oceny ryzyka. Oznacza to, że przyszłe projekty będą miały, szerszy, międzynarodowy charakter.

Źródło: EFSA