, 09 Sierpnia 2020 roku.

EFSA o preparatach z hydrolizatami białkowymi

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował nowe wytyczne, które pomogą wnioskodawcom w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej zatwierdzenia preparatów dla niemowląt, w tym tych wytwarzanych z hydrolizatów białkowych.  

Nowe wytyczne mają także ułatwić wnioskodawcom przygotowanie dokumentacji koniecznej do zbadania skuteczności produktu pod względem zmniejszania ryzyka wystąpienia alergii na białka mleka u niemowląt. Przepisy precyzujące dokumentację jaką musi przedstawić producent przy składaniu wniosku o dopuszczenie do użytku produktów zawierających hydrolizaty białkowe obowiązywały od 2006 r, ale rok temu część z nich została zmieniona.

Przedstawiona naukowa opinia ekspertów Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności dotyczy konieczności zbadania bezpieczeństwa stosowania i przydatności każdego hydrolizatu białkowego stosowanego w preparacie. Ponadto EFSA przypomina o konieczności przeprowadzenia badań klinicznych, które wykażą, czy dany preparat zmniejsza ryzyko wystąpienia alergii na białka mleka u niemowląt.

Wnioski, jakie składają producenci powinny zawierać m.in.:

  • charakterystykę zhydrolizowanego preparatu dla niemowląt lub preparatu do dalszego żywienia niemowląt, w tym opis jego wytwarzania,
  • informacje o bezpieczeństwie stosowania danej formuły w żywności, a także ocenę jej przydatności (w tym historię jej stosowania)
  • informacje na temat skuteczności produktu w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia alergii na białka mleka.

Przed opublikowaniem wytycznych eksperci z Panelu ds. Produktów Dietetycznych, Odżywiania i Alergii (panel NDA) EFSA rozpatrzyli ponad 80 uwag jakie wpłynęły w trakcie konsultacji od stowarzyszeń branżowych, podmiotów działających na rynku spożywczym oraz różnych organizacji rządowych.

Źródło: EFSA

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close