EFSA o preparatach z hydrolizatami białkowymi

niemowle_pokarm

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował nowe wytyczne, które pomogą wnioskodawcom w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej zatwierdzenia preparatów dla niemowląt, w tym tych wytwarzanych z hydrolizatów białkowych.  

Nowe wytyczne mają także ułatwić wnioskodawcom przygotowanie dokumentacji koniecznej do zbadania skuteczności produktu pod względem zmniejszania ryzyka wystąpienia alergii na białka mleka u niemowląt. Przepisy precyzujące dokumentację jaką musi przedstawić producent przy składaniu wniosku o dopuszczenie do użytku produktów zawierających hydrolizaty białkowe obowiązywały od 2006 r, ale rok temu część z nich została zmieniona.

Przedstawiona naukowa opinia ekspertów Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności dotyczy konieczności zbadania bezpieczeństwa stosowania i przydatności każdego hydrolizatu białkowego stosowanego w preparacie. Ponadto EFSA przypomina o konieczności przeprowadzenia badań klinicznych, które wykażą, czy dany preparat zmniejsza ryzyko wystąpienia alergii na białka mleka u niemowląt.

Wnioski, jakie składają producenci powinny zawierać m.in.:

  • charakterystykę zhydrolizowanego preparatu dla niemowląt lub preparatu do dalszego żywienia niemowląt, w tym opis jego wytwarzania,
  • informacje o bezpieczeństwie stosowania danej formuły w żywności, a także ocenę jej przydatności (w tym historię jej stosowania)
  • informacje na temat skuteczności produktu w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia alergii na białka mleka.

Przed opublikowaniem wytycznych eksperci z Panelu ds. Produktów Dietetycznych, Odżywiania i Alergii (panel NDA) EFSA rozpatrzyli ponad 80 uwag jakie wpłynęły w trakcie konsultacji od stowarzyszeń branżowych, podmiotów działających na rynku spożywczym oraz różnych organizacji rządowych.

Źródło: EFSA