Drób na wolności

hen-111208_1920

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zniosło obowiązujący do 6 kwietnia nakaz utrzymywania drobiu w zamknięciu. Oznacza to możliwość wypuszczenia drobiu na świeże powietrze bez konieczności trzymania go w wolierach, lub też na odgrodzonych wybiegach.

Wspomniany obowiązek został nałożony na hodowców drobiu przez MRiRW w grudniowym rozporządzeniu o przeciwdziałaniu epidemii grypy ptaków. Jednak od tamtego czasu ilość ognisk wirusa uległa zmniejszeniu, co daje możliwość uchylenia zawartym w nim obostrzeń. Według ministra Krzysztofa Jurgiela miałoby to poprawić dobrostan zwierząt, które wymagają kontaktu z słońcem i przebywania na świeżym powietrzu.

Pomimo zmian w treści rozporządzenia na hodowcach wciąż będzie spoczywała odpowiedzialność utrzymywania drobiu w sposób ograniczający kontakt z dzikim ptactwem. Będą oni mogli korzystać z ultradźwiękowych odstraszaczy, czy też siatek. Uchylony zostanie również zakaz organizacji targów, wystaw i pokazów drobiu.

Jednak wszystkie obostrzenia będą mogły zostać przywrócone na mocy decyzji lekarza powiatowego weterynarii, lub wojewody, w przypadku ryzyka badź sytuacji wystąpienia grypy ptaków.

Źródło: MRiRW