Drób z wolnego wybiegu – lepsza jakość, ten sam smak

drob z wolnego wybiegu

Systemy chowu drobiu od wielu lat stanowią przedmiot debat dotyczących dobrostanu zwierząt i kwestii związanych z bezpieczeństwem żywności. W literaturze bardzo często można znaleźć przeciwstawne sobie poglądy dotyczące zalecanych systemów utrzymywania ptaków.

Badania pokazują, że nawet około 80% konsumentów na całym świecie preferuje produkty drobiowe pochodzące od ptaków z systemów wolnego wybiegu, oznaczone jako ekologiczne lub o podwyższonych standardach dobrostanu, rozumiane przez nich jako produkty wyższej jakości.

Ale czy ptaki utrzymywane w systemach wolnego wybiegu rzeczywiście mają mięso wyższej jakości?

Dostępne dane pokazują, że tak. System utrzymywania drobiu uważany jest za jeden z najważniejszych czynników (poza genetycznymi) wpływających na skład chemiczny i jakość mięsa.

Ptaki chowane w systemie wolnego wybiegu zazwyczaj przejawiają większą aktywność fizyczną, co wpływa na metabolizm mięśni i nieco inny ich skład niż u drobiu chowanego w konwencjonalnych systemach. Ponadto spożywają nieco więcej paszy, a ich tuszki charakteryzują się mniejszą zawartością tłuszczu brzusznego. Ich mięso ma zazwyczaj wyższą wartość odżywczą.

Nie musi to jednak oznaczać, że mięso drobiu z wolnego wybiegu ma lepszy smak.

W jednym z eksperymentów w Stanach Zjednoczonych poproszono konsumentów o ocenę filetów z kurczaka. Mięso pochodziło od drobiu z różnych systemów chowu, nie było jednak oznaczone dla uczestników badania.

Okazało się, że konsumenci nie znaleźli żadnej różnicy w soczystości, delikatności i smaku mięsa drobiu z wolnego wybiegu od mięsa drobiu z konwencjonalnego systemu utrzymania. Co ciekawe jednak, postawieni przed wyborem preferowali mięso pochodzące z chowu konwencjonalnego.

Martyna Frątczak
zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin