Drób tanieje

Spożycie drobiu może wzrosnąć jeszcze bardziej. Jak wynika z analiz Agencji Rynku Rolnego, w tym roku kurczaki będą coraz tańsze, ponieważ ich produkcja wzrasta, a możliwości eksportowe są ograniczone.

Z kwartalnej prognozy Agencji Rynku Rolnego wynika, że ceny skupu kurcząt brojlerów od początku roku utrzymują się na niskim poziomie. W pierwszym tygodniu lipca 2017 roku, zakłady drobiarskie za kurczęta brojlery płaciły dostawcom 3,43 zł/kg, czyli o 1 proc. mniej niż przed rokiem i o 9 proc. mniej niż w 2015 roku. Z koli indyki skupowano po 5,40 zł/kg, czyli o 7 proc. drożej niż rok wcześniej, ale o 8 proc. taniej niż w tym samym okresie 2015 roku.

Według ekspertów ARR, w tym roku produkcja drobiu będzie nadal rosła – do 3,4 mln ton, ale już nie w takim tempie jak w poprzednich latach. To wynik niskiej opłacalności chowu drobiu rzeźnego oraz ograniczonych możliwości zwiększania eksportu. W Polsce za granicę trafia ok. 40 proc. całej produkcji drobiu. W 2016 r. wywieziono go ponad 1,2 mln ton – o 19 proc. więcej niż w roku 2015. Wzrost sprzedaży na rynki zagraniczne
w 2016 r. wynikał przede wszystkim z konkurencyjności cenowej i jakościowej polskiego drobiu w odniesieniu do oferty pozostałych unijnych eksporterów. Tendencja wzrostowa zahamowała pod koniec 2016 roku, gdy na terenie kraju wystąpiły ogniska grypy ptaków, co skutkowało wprowadzeniem zakazu importu drobiu przez niektóre kraje spoza Wspólnoty. Ograniczenia te przyczyniły się do spowolnienia dynamiki wzrostu eksportu
w 2017 roku. W okresie pierwszych pięciu miesięcy 2017 r. z Polski wywieziono 525 tys. ton asortymentu drobiowego o 7 proc. więcej niż rok wcześniej, w tym mięsa kurzego o 13 proc. więcej, a mięsa indyczego o 15 proc. mniej niż rok wcześniej. Według analityków, w bieżącym roku eksport wzrośnie o ok. 12 proc., a więc mniej niż w ubiegłym roku, co może skutkować zwiększonymi dostawami drobiu na krajowy rynek. 

Spożycie drobiu w Polsce rośnie od wielu lat. Siedem lat temu statystyczny Polak konsumował zaledwie 14,7 kg drobiu. Według szacunku Instytutu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, konsumpcja mięsa drobiowego
w Polsce w 2016 r. wyniosła 29,5 kg na mieszkańca i była o 2,4 kg (o 9 proc.) większa niż w roku 2015. Eksperci przewidują, że w całym 2017 r. przez obniżkę cen detalicznych drobiu, jego spożycie może wzrosnąć do 30,5 kg na mieszkańca. Najwięcej drobiu zjada się w gospodarstwach emerytów i rencistów. Jednak stale Polacy najwięcej zjadają mięsa wieprzowego (40 kg rocznie).

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin