Dożynki prezydenckie

nowezzzzz45 (4)

Główne uroczystości dożynkowe rozpoczęły się tradycyjnie od mszy świętej odprawionej w Kaplicy Polowej AK. Następnie barwny korowód dożynkowy przeszedł na stadion Centralnego Ośrodka Sportu w Spale.

– Zapewniacie to, co najważniejsze: bezpieczeństwo żywnościowe. Dziękuję – mówił  zwracając się do rolników  prezydent Andrzej Duda

Odbierając z rąk starostów bochen chleba wypieczonego z mąki z tegorocznych zbiorów tegorocznych prezydent obiecał dzielić go sprawiedliwie tak, aby dla wszystkich go starczyło i dla nikogo nie zabrakło.

Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę, że rolnicy nie tylko zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe, ale od setek lat wypełniają to, co jest wypisane na sztandarach – „Żywią i bronią”. Podkreślił ich rolę w walkach niepodległościowych od powstania kościuszkowskiego, poprzez walki o odbudowę polskiej państwowości, a zwłaszcza w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Przypomniał też, że to chłopi stanowili trzon polskiej armii w wojnie obronnej w 1939 roku, a także w oddziałach armii podziemnej. Dodał przy tym, że stanowili też siłę polskiej armii na wszystkich frontach II wojny światowej oraz w oddziałach żołnierzy wyklętych. Prezydent podkreślił również opór polskich chłopów wobec przymusowej kolektywizacji i ich wkład w powstanie Solidarności Rolników Indywidualnych i o pełne odzyskanie niepodległości w roku 1989.

– Polska wieś jest piękna. Dzisiaj służy społeczeństwu nie tylko poprzez to, że wytwarza żywność. Służy także tym, że daje miejsce, w którym można odpocząć – stwierdził prezydent RP.

Według głowy państwa rolnictwo jest bardzo istotną dziedziną polskiej gospodarki i znaczącym elementem polskiego eksportu. Prezydent zwrócił uwagę, że to rolnicy żądali zablokowania wyprzedaży polskiej ziemi i skutecznie do tego doprowadzili. Podkreślił przy tym, że jednocześnie to polscy rolnicy muszą być pewni tego, że w razie potrzeby nie zostaną sami z problemami. Wskazał, że tak jak i w ubiegłym roku, tak i w tym rolnicy poszkodowani przez suszę otrzymają należytą pomoc.

Prezydent podkreślił również rolę mieszkańców wsi w dziele tworzenia kultury narodowej i pielęgnowania wartości oraz tradycji.

Zwrócił również uwagę na znaczenie programów społecznych dla mieszkańców wsi.

– Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko program 500+ i spojrzymy na to, jakie skutki wywiera on na polskiej wsi, to dzisiaj, gdy to 500 zł wypłacane jest na każde dziecko, poczynając od pierwszego, to są to pieniądze większe niż unijne dopłaty bezpośrednie – powiedział Prezydent.

Prezydent odniósł się także do zbliżających się rozstrzygnięć w najważniejszych kwestiach dotyczących przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej i wyrównania dopłat bezpośrednich.

– Aby polski rolnik był wreszcie traktowany sprawiedliwie. To mu się po prostu należy – stwierdził Prezydent RP Andrzej Duda.

Uczestniczący w dożynkach prezydenckich w Spale minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie za zrozumienie okazywane polskiej wsi. Podkreślił przy tym znaczenie współpracy wszystkich ministrów w kompleksowym podejściu do rozwiązywania złożonych problemów obszarów wiejskich. Przypomniał o przywracaniu m.in. posterunków policji i zaangażowaniu w kwestii dotyczących rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich.

Jednocześnie zwrócił uwagę na rolę rolników w życiu całego kraju.

– Mamy za co dziękować polskiemu rolnictwu – za wysokiej jakości żywność, za zrównoważony rozwój, za przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, za dbanie o glebę i wodę – powiedział minister.

Szef resortu rolnictwa dodał również, że okazywanie szacunku rolnikom to także okazywanie szacunku dla polskiej żywności, a tymczasem w kraju marnowane jest jej aż 30 procent.

Minister potwierdził, że poszkodowani w tegorocznej suszy rolnicy otrzymają adekwatną do strat pomoc.

– Na przełomie września i października chcemy rozpocząć wypłatę pomocy suszowej, ale apeluję o przyspieszenie prac komisji szacujących straty – powiedział minister.

Poinformował jednocześnie, że od 17 września przyjmowane będą wnioski na działania związane z retencją wody w gospodarstwach, na systemy nawadniania, a wysokość wsparcia to maksymalnie 100 tysięcy zł na gospodarstwo.

– Od połowy października uruchamiany wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Największe wypłaty zaliczek w naszej historii – dodał szef resortu rolnictwa.

Minister Ardanowski poinformował ponadto o realizacji wyborczych zobowiązań dotyczących m.in. dopłat do paliwa, a także rozszerzenia możliwości sprzedaży produktów wytworzonych we własnym gospodarstwie. Zwrócił jednocześnie uwagę na konieczność zmiany postaw w zakresie wspólnej pracy.

– Zrealizowaliśmy także i ten program, który dotyczył tworzenia Krajowej Grupy Spożywczej – poinformował minister.

– Jej trzonem ma być Krajowa Spółka Cukrowa Polski Cukier – dodał.

– Ta perła wśród polskich przedsiębiorstw rolnych, utworzona przez moich starszych kolegów z Gabrielem Janowskim na czele, radzi sobie dobrze – stwierdził minister Ardanowski.

– Jest znakomitym przykładem, że państwowe w porozumieniu z rolnikami, z pracownikami nie musi być synonimem dziadostwa, złego zarządzania, złodziejstwa i bezradności – podkreślił.

Szef resortu rolnictwa poinformował również, że spółka zostanie dokapitalizowana.

Po raz pierwszy dożynki prezydenckie w Spale zorganizował w 1927 roku prezydent Ignacy Mościcki. W 2000 roku zostały one reaktywowane i od tego czasu odbywają się corocznie.

Źródło: MRiRW/ fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP