Czwartek, 06 Sierpnia 2020 roku.

Dofinansowanie w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”. Wnioski można składać od 12 maja do 9 czerwca br.

Wnioski o dofinansowanie można składać w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" w zakresie działania 5.4 "Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury", o którym mowa w art. 69 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. W ramach naboru ustala się limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości 157 106 760 złotych.

Zgodnie z § 32 ust.1 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego o kolejności oceny wniosków o dofinansowanie decyduje suma punktów przyznawanych za poszczególne kryteria wyboru operacji wskazane przez wnioskodawcę we wniosku.

Zgodnie z pkt II załącznika nr 1 do rozporządzenia wykonawczego dla działania, „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury" zastosowanie mają następujące kryteria wyboru:

 • oszczędność energii lub zmniejszenie oddziaływania na środowisko,
 • wzrost zagospodarowania produktów ubocznych powstałych na skutek głównej działalności związanej z przetwarzaniem produktów rybnych,
 • zwiększenie udziału w procesie przetwórczym produktów akwakultury ekologicznej,
 • powstanie nowych lub udoskonalonych produktów, procesów lub systemów zarządzania przetwórstwem ryb,
 • poprawa bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy w procesie przetwórstwa rybnego,
 • zagospodarowanie połowów ryb ze stad przemysłowych, które nie mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi,

Zgodnie z § 30 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.  Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl

Źródło: ARiMR

Artykuły powiązane

 • Akwakultura na faliAkwakultura na fali Polska jest europejskim potentatem w przetwórstwie rybnym. Za tym sukcesem stoją inwestycje w […]
 • Pomoc po ASFPomoc po ASF 60 tys. zł dla rolników z terenów objętych afrykańskim pomorem świń (ASF) na "Restrukturyzację małych […]
 • Polska na faliPolska na fali Polski sektor rybacki jest na wznoszącej fali. Przed nim jednak wiele wyzwań, perspektywa dalszego rozwoju, a także problemów, […]
 • Wsparcie inwestycji w przetwórstwie – nabór wnioskówWsparcie inwestycji w przetwórstwie – nabór wniosków Od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej w […]
 • Rekompensaty <br> dla mleczarzyRekompensaty
  dla mleczarzy
  Znana już jest wysokość rekompensat do 1 kg mleka, w zamian za ograniczenie jego sprzedaży do podmiotów […]
 • Ryba jako marka regionuRyba jako marka regionu Dziedzictwo kulinarne w Polsce jest niezwykle różnorodne. Każdy region naszego kraju może się poszczycić własną specyfiką w […]
 • Premia na samodzielne rozpoczęcie działalnościPremia na samodzielne rozpoczęcie działalności Od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r. młodzi rolnicy mogą składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł. premii […]
 • Wsparcie <br> dla producentów <br> drzew i krzewów owocowychWsparcie
  dla producentów
  drzew i krzewów owocowych
  Agencja będzie udzielała pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close