Dodatki do żywności kontrolowane

1100px x 733px – Projekt bez tytułu — kopia (32)

NIK skontroluje dodatki do żywności. Inspektorzy będą sprawdzać wykorzystywanie chemicznych dodatków, by zweryfikować jakość sprzedawanych w Polsce produktów.

Kontrolę poprzedził panel ekspertów, w którym wzięli udział przedstawiciele rządu, parlamentu, instytucji nadzoru, świata nauki, mediów oraz organizacji zrzeszających producentów żywności.

Europejskie wymagania są restrykcyjne i sprawiają, że dopuszczone do użytku dodatki do jedzenia powinny być bezpiecznie dla zdrowia, nawet w mało prawdopodobnych sytuacjach codziennego, wielokrotnego spożywania tego samego produktu. Zdaniem NIK otwarte pozostaje jednak pytanie, w jaki sposób prawo unijne przestrzegają poszczególni przedsiębiorcy i jak z egzekwowaniem tego prawa radzą sobie państwowe inspekcje. Aby to wyjaśnić, Najwyższa Izba Kontroli zamierza dokładnie przyjrzeć się organizacji nadzoru państwa nad obrotem żywnością zawierającą substancje dodatkowe.

Kontrola zostanie przeprowadzona w:

  • Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • Głównym Inspektoracie Sanitarnym,
  • Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
  • ośmiu powiatowych inspektoratach sanitarnych,
  • ośmiu wojewódzkich inspektoratach jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
  • ośmiu wojewódzkich inspektoratach inspekcji handlowej.

NIK planuje również nawiązać współpracę z Inspekcją Sanitarną, Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny i Instytutem Żywności i Żywienia. Chodzi o opracowanie listy produktów najczęściej spożywanych przez Polaków, by poddać ich próbki szczegółowej analizie laboratoryjnej. Dzięki temu kontrola będzie miała praktyczny wymiar.

Dane: NIK

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin