Djazagro 2017

ARR dja

W dniach 9 – 14 kwietnia 2017 r., w ramach realizacji działań promujących polskie artykuły rolno-spożywcze, Agencja Rynku Rolnego przy współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Algierze po raz kolejny zorganizowała misję gospodarczą polskich przedsiębiorców branży rolno-spożywczej do Algierii oraz stoisko narodowe o powierzchni 72 m² na targach DJAZAGRO.

DJAZAGRO to największe międzynarodowe targi branży rolno-spożywczej w Algierii, przyciągające poza miejscowymi przedsiębiorcami również wystawców z innych krajów, w tym z Turcji, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Austrii, Szwajcarii, Belgii, Danii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Tunezji, Libanu, Chin, Indii. Oferta eksportowa polskich firm zaprezentowana na stoisku targowym spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających targi.

W misji gospodarczej do Algierii uczestniczyli przedstawiciele 11 polskich firm reprezentujących branżę rolno-spożywczą. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się słodycze, wyroby zbożowe, w tym płatki śniadaniowe i makarony, produkty mleczne, soki z owoców i warzyw, koncentraty oraz aromaty spożywcze.

W dniu 9 oraz 11 kwietnia uczestnicy misji gospodarczej wzięli udział w rozmowach biznesowych w formule B2B z algierskimi przedsiębiorcami. Celem przybliżenia uczestnikom specyfiki rynku algierskiego zorganizowane ponadto zostały, przy wsparciu WPHI w Algierze, dwa seminaria nt. specyfiki rynku algierskiego – w Setifie oraz Algierze. Podczas ożywionej dyskusji zaprezentowane zostały podobieństwa i różnice w kulturze biznesowej obu krajów, praktyczne wskazówki dotyczące zasad i zwyczajów handlowych funkcjonujących na rynku algierskim oraz sposobów wejścia z produktami polskimi na rynek lokalny. Uczestnicy misji gospodarczej mieli także możliwość praktycznego zapoznania asortymentu produktów oraz cen na rynku algierskim, poprzez wizyty w punktach sprzedaży detalicznej. Tzw. store-check stanowił dobrą okazję do przyjrzenia się produktom konkurencji na rynku algierskim oraz zaznajomienia się z upodobaniami algierskich konsumentów.

Przy okazji targów Djazagro, Pan Jarosław Ołowski, Zastępca Prezesa ARR, odbył szereg spotkań m.in. z przedstawicielami lokalnych izb handlowo-przemysłowych oraz państwowych agencji działających w sektorze rolno-spożywczym. Spotkania miały na celu promocję polskiego sektora żywnościowego, poznanie specyfiki rynku lokalnego oraz nawiązanie współpracy z partnerami algierskimi. Rozmowy zakończyły się zobowiązaniami – zarówno po stronie polskiej, jak i algierskiej – do kontynuacji działań na rzecz zacieśniania wzajemnych stosunków handlowych, jak i instytucjonalnych.

Źródło: ARR