Debata Przedżniwna

nowezzzzz45 (3)

Z udziałem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego 4 lipca br. odbyła się „Debata Przedżniwna”, która corocznie organizowana jest przez Krajową Federację Producentów Zbóż oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

Minister wskazał na potrzebę organizowania takich spotkań w celu wymiany informacji i poglądów dotyczących sytuacji rynkowej przez osoby doskonale znające realia rynku europejskiego i globalnego.

Szef resortu rolnictwa przedstawił działania rządu i ministerstwa, które służą poprawie funkcjonowania rynków rolnych. Wśród nich zwrócił uwagę na:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczym,

  • budowę Platformy Sprzedażowej, która umożliwi bezpieczny handel produktami rolnymi, w tym ziarnem zbóż,

  • budowę państwowego nabrzeża do przeładunku zbóż na bazie już istniejącej i rozbudowanej infrastruktury,

  • nowelizację ustawy „Prawo energetyczne”, dotyczącą m.in. biokomponentów w celu zwiększenia ich zużycia,

  • plan rozwoju krajowej produkcji białka,

  • podjęcie decyzji odnośnie do czasowego zezwolenia stosowania neonikotynoidów.

Ponadto minister zwrócił uwagę na znaczenie dialogu pomiędzy różnymi środowiskami oraz na konieczność zrzeszania się rolników w celu wzmocnienia swojej pozycji rynkowej.

Przedstawiona została sytuacja na światowym i krajowym rynku zbóż oraz rzepaku i biopaliw. Wskazano m.in. na wcześniejsze niż w latach poprzednich rozpoczęcie żniw spowodowane wysokimi temperaturami i suszą.

Podczas dyskusji zwrócono uwagę na duże znaczenie kształtowania właściwych relacji pomiędzy producentami rolnymi a odbiorcami produktów rolnych w zawieranych umowach, kwestię utworzenia Platformy Sprzedażowej oraz wapnowania gleb.

Źródło: MRiRW