Cięcie kwot połowowych

zdjecie (86)

Komisja Europejska zaproponowała kolejne ograniczenie połowów dorsza na Bałtyku. Według nowych przepisów, które mają pomóc w odbudowaniu zasobów tego gatunku, w przyszłym roku rybacy będą mogli wyłowić ze wschodniego stada dorsza ponad 22 tysiące ton tych ryb, czyli o 28 proc. mniej niż rok temu. Na tym nie koniec cięć. Eksperci z Brukseli postulują również o wprowadzenie całkowitego zakazu połowu węgorza.

Bałtycki dorsz od wielu lat nie może się odrodzić, co jest sporym problemem dla polskich rybaków. Z roku na rok jest coraz gorzej. Przykładowo, w ciągu siedmiu miesięcy 2016 roku połowy dorsza w relacji rok do roku spadły
o 24,4 proc. do 6,4 tys. ton. Jak wynika z danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, rybacy jako główny powód złej kondycji stad wskazują brak wystarczającej bazy pokarmowej związany z dużymi połowami ryb – takich jak szprot czy śledź – na cele paszowe. Dlatego ministerstwo gospodarki morskiej opowiadało się za większą ochroną tego gatunku.

Stada dorsza nie są w dobrym stanie. Naukowcy wskazują więc na konieczność cięć w kwotach połowowych, by mogły one poprawić swoją liczebność, a pojedyncze osobniki – wielkość. Dlatego już w 2016 roku w Unii Europejskiej została zmniejszona kwota połowowa dla zachodniego stada o 56 proc., a dla wschodniego o 25 proc.

Zmniejszenie połowów dorsza rybacy mogą zrekompensować sobie większym połowem śledzia. Urzędnicy
z Brukseli zaproponowała, żeby kwota dla centralnego stada została zwiększona o 25 proc. do 238 229 ton.
Na praktycznie niezmienionym poziomie ma postać kwota dla szprota (wzrost o 1 proc. do 262 310 ton).

Jest prawdopodobne, że zostanie wprowadzony całkowity zakaz połowów węgorza europejskiego nie tylko
na skalę przemysłową, ale również w wymiarze rekreacyjnym. Powodem zaostrzenia regulacji jest utrzymujący się od niemal dwudziestu lat krytyczny stan tego gatunku.

Debata w sprawie kwot jest przewidziana na jesień. Ostateczną decyzję podejmą ministrowie państw unijnych odpowiedzialnych za rybołówstwo.

Maria Sikorska
zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin