Certyfikat dla żywności bez antybiotyków

wedliny

NSF International – globalna organizacja ds. zdrowia publicznego opracowała niezależny certyfikat, przyznawany produktom spożywczym wyprodukowanym ze zwierząt hodowanych bez antybiotyków. Nowy certyfikat ma pomoc konsumentom wybierać produkty, które nie przyczyniają się do lekooporności, która stanowi coraz poważniejsze zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Certyfikat NSF „Raised Without Antibiotics” będzie przyznawany szerokiej gamie produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym mięsu i jego przetworom, nabiałowi i owocom morza. W założeniu certyfikacja ma zapewnić niezależną kontrolę nad informacjami zawartymi na etykietach produktów pochodzenia zwierzęcego z całego świata.

Konsumenci są zaniepokojeni coraz powszechniejszym występowaniem bakterii odpornych na działanie antybiotyków, a zarazem stosowaniem antybiotyków w hodowli zwierząt, które później będą przeznaczone do spożycia.” – powiedziała Sarah Krol, dyrektor generalna ds. certyfikacji produktów i bezpieczeństwa żywności NSF International. Według badania przeprowadzonego w 2016 r. dla NSF International prawie 60% konsumentów preferuje produkty pochodzące od zwierząt wyhodowanych bez użycia antybiotyków. Jednak do tej pory konsumenci nie byli w stanie zweryfikować informacji na opakowaniach produktów, które często pozostawały jedynie hasłami reklamowymi bez pokrycia.

Jedną z pierwszych firm, jaka otrzymała certyfikat jest Betagro Group z Tajlandii, duży producent drobiu na rynki azjatyckie. „Nasze kurczaki S-Pure są hodowane z dużą starannością i mają zapewniony dobrostan, w ich żywieniu i leczeniu nie stosujemy antybiotyków” – powiedział prezes Betagro Group. „Chcemy, aby nasi klienci mieli zaufanie do produktów z certyfikatem Raised Without Antibiotics, dlatego niezależna i obiektywna certyfikacja NSF International była dla nas bardzo ważna.” – dodał. 

NSF International opracowała procedurę przyznawania certyfikatu „Raised Without Antibiotics” we współpracy z inspekcjami weterynaryjnymi i przedstawicielami hodowców zwierząt użytkowych. Certyfikat nie może być przyznany produktom pochodzenia zwierzęcego, jeśli w hodowli lub leczeniu zwierząt były używane antybiotyki. Wyjątkiem jest stosowanie kokcydiostatyków – antybiotyków dozwolonych do stosowania wyłącznie u zwierząt (głównie drobiu) w leczeniu i profilaktyce kokcydiozy. Leki te nie przyczyniają się do lekooporności bakterii. Program certyfikacji zachęca także do hodowli zwierząt z zachowaniem dobrostanu, kładąc nacisk na profilaktykę chorób (szczepienia), oraz częstą wymianę ściółki i hodowanie zwierząt w optymalnym zagęszczeniu.

Rozprzestrzenianie się bakterii odpornych na działanie antybiotyków zostało uznane za kluczowe zagrożenie dla zdrowia publicznego przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych), ECDC (Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób) oraz CDC (amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób).  

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) wydała dobrowolne wytyczne zachęcające do zmniejszenia zużycia antybiotyków w produkcji zwierzęcej, a także obligatoryjny zakaz sprzedaży antybiotyków dla zwierząt gospodarskich na rynku pozagiełdowym, który obowiązuje od tego roku. W Unii Europejskiej od 2006 r. obowiązuje zakaz stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu w paszach, natomiast dozwolone jest stosowanie antybiotyków w leczeniu zwierząt użytkowych. Niedawne sprawozdanie Europejskiej Agencji Leków (EMA) wskazuje jednak na alarmujący wzrost stosowania antybiotyków uznawanych za szczególnie ważne w leczeniu ludzi dla zastosowań weterynaryjnych i rolniczych. Zgodnie z informacjami EMA, ilość antybiotyków stosowanych w produkcji zwierząt już teraz trzykrotnie przewyższa użycie antybiotyków przez ludność całej Europy.

Źródło: www.fdbusiness.com