Ceny produktów rolnych w maju 2018 roku

fotos (2)

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych (pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego) w maju 2018 r. wyniósł 99,1  (co oznacza spadek o 0,9%).

Na rynku produktów rolnych w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu większości produktów rolnych. Niższe były ceny jęczmienia, ziemniaków, żywca wieprzowego i mleka. W skali roku ceny skupu większości produktów rolnych były niższe; wyjątek stanowiły ceny jęczmienia i żywca wołowego, natomiast żywca drobiowego pozostały na zbliżonym poziomie.

Na targowiskach odnotowano odmienną tendencję, w skali miesiąca ceny większości produktów były niższe, wzrosły jedynie ceny żywca wołowego. W skali roku odnotowano wzrosty cen większości podstawowych produktów rolnych, wyjątek stanowiły ceny ziemniaków, żywca wieprzowego i prosiąt na chów. 

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych
W maju 2018 r. miesięczny wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka, wyniósł 99,1. Kształtował się on na poziomie wyższym od notowanego przed miesiącem (98,7), ale niższym niż przed rokiem (101,3). Roczny wskaźnik zmian cen skupu wyżej wymienionych produktów w maju wyniósł 95,1 i był niższy od analogicznego wskaźnika w kwietniu (97,1).

Źródło: GUS