Ceny jaj będą pod kontrolą

foto (17)

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz opracowuje elektroniczny system informacji o cenach jaj. Ma ruszyć wiosną przyszłego roku.

Obecnie nie ma w kraju precyzyjnego mechanizmu informacji o cenach jaj oferowanych przez producentów. Istniejące jedynie systemy gromadzenia informacji o cenach, które nierzadko podają dane różniące się od rynkowych nawet o kilkadziesiąt procent. W przypadku nagłych skoków cen, producenci jaj oraz odbiorcy, są więc narażeni na zawirowania na tym rynku. Dlatego Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz prowadzi prace nad systemem informacji cenowej, który ma ograniczyć rynkowe zagrożenia.

Głównym elementem nowego systemu informacji ma być Indeks Cen Producentów Jaj Spożywczych (ICPJS). Będzie on tworzony na podstawie informacji uzyskiwanych bezpośrednio od producentów jaj i ich odbiorców. Producenci będą wprowadzać informacje cenowe bezpośrednio do systemu informatycznego, które nie będą jawne. System będzie kalkulował wartość ICPJS w oparciu o ustalony algorytm i będzie funkcjonował w oparciu o uprawnienia kontrolne instytucji nadzorującej. Producenci podpiszą umowy z taką instytucją, w których pod groźbą kary umownej oraz wykluczenia z systemu, zobowiążą się do podawania prawdziwych danych. Instytucja nadzorująca będzie przeprowadzała systematyczne kontrole na podstawie planu kontrolnego.

Nowy system cenowy będzie korzystny dla wszystkich – producentów  i odbiorców jaj.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin