Środa, 01 Kwietnia 2020 roku.

Centrum Targowe
w Norymberdze: Polska
czempionem wzrostu

W ostatnim dziesięcioleciu polska gospodarka rozwija się tak szybko jak żadna inna wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. Podobny obraz wyłania się ze statystyk Centrum Targowego w Norymberdze, gdzie polski udział wzrósł w ciągu ostatnich czterech lat o 67% po stronie wystawców i o 42% po stronie odwiedzających, co czyni Polskę czempionem wzrostu na imprezach organizowanych przez NürnbergMesse. W roku 2018 wzięło w nich udział łącznie 13.487 odwiedzających profesjonalistów z różnych branż oraz 445 wystawców z Polski.

W rankingu udziału międzynarodowego nasz wschodni sąsiad zajmuje odpowiednio miejsca 5 i 9. Rosnąca polska gospodarka może znaleźć i znajduje w Norymberdze znakomite szanse eksportu: „Stawiając na wybitnie specjalistyczne imprezy o międzynarodowym charakterze a także na branże, które cieszą się wielkim zainteresowaniem polskiego rynku, Targi Norymberskie są znakomitą platformą dla polskich podmiotów, chcących zdobywać rynek zarówno niemiecki jak i europejski“, powiedział Peter Ottmann, CEO NürnbergMesse, podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Warszawie. Polska bije wszystkich na głowę: Udział wystawców z Polski na imprezach targowych w Norymberdze zanotował plus na poziomie 67% w ostatnich czterech latach, wyprzedzając Chiny (+53%) i Hiszpanię (+43%).

Podobnie wygląda ranking udziału profesjonalnej publiczności, zdominowany przez Polskę wynikiem 42% na plusie przed Hiszpanią (+38%), Włochami i Wielką Brytanią (po +25%). Na wynik ten składa się wiele różnych czynników: Oba sąsiadujące kraje, Polska i Niemcy, są ze sobą powiązane gospodarczo tak ściśle, jak nigdy dotąd. Od dwóch dziesięcioleci Niemcy są zdecydowanie najważniejszym partnerem handlowym Polski: Ponad 28% polskiego eksportu znajduje zbyt w Niemczech, podczas gdy prawie 23% polskiego importu pochodzi z kraju zachodniego sąsiada. Ten pozytywny trend przynosi wymierne korzyści także dla NürnbergMesse: 13.487 odwiedzających profesjonalistów i 445 wystawców z Polski skorzystało z zaproszenia tej spółki targowej w roku 2018 – w porównaniu z rokiem poprzednim wartość ta uległa niemal podwojeniu, a w przypadku niektórych imprez osiągnęła dwuipółkrotność ostatniego wyniku. NürnbergMesse oferuje silnej polskiej gospodarce optymalne możliwości eksportowe. Korzyści dla przedsiębiorstw z kraju sąsiada są zdaniem Petera Ottmanna, CEO NürnbergMesse Group, ewidentne: „Portfolio naszych eventów otwiera właśnie przed firmami z Polski arcyciekawe szanse rynkowe. Norymberga leży w centrum Europy i ma bezpośrednie połączenie lotnicze z Warszawą. Centrum Targowe dysponuje natomiast wspaniałą infrastrukturą.“

Długoletnia współpraca z Przedstawicielstwem w Warszawie
Polskie podmioty zainteresowane uczestnictwem w imprezach targowych w Norymberdze mogą zawsze liczyć na bezpośrednie wsparcie NürnbergMesse na terenie własnego kraju. Od prawie dwóch dziesięcioleci firma Meritum SC z Warszawy, będąca zagranicznym przedstawicielstwem NürnbergMesse, obsługuje wystawców i gości z Polski w sposób sprawny i niebiurokratyczny. „Oferujemy polskim przedsiębiorstwom wsparcie od etapu planowania udziału w targach po logistykę i budowę stoiska“, informuje Anna Talarek-Karczmarz, Dyrektor spółki Meritum SC, opisując zakres usług świadczonych przez polskie przedstawicielstwo. „Ponadto na bieżąco przekazujemy naszym klientom informacje o coraz bogatszym portfolio specjalistycznych imprez targowych.“

Norymberga na rynku światowym
Polskie przedstawicielstwo zagraniczne jest częścią ogólnoświatowej sieci ponad 50 przedstawicielstw, oferujących swe usługi w 117 krajach. Usługi świadczone przez NürnbergMesse sięgają daleko poza stolicę Frankonii: Wraz ze swoimi sześcioma podmiotami zależnymi spółka prowadzi aktywną działalność w wielu krajach w zakresie organizacji imprez własnych i partnerskich. Targi organizowane przez zagraniczne spółki-córki znakomicie korespondują z imprezami w Norymberdze: Na przykład HOLZHANDWERK z INDIAWOOD, DELHIWOOD i MUMBAIWOOD mają ściśle ze sobą powiązane tematycznie imprezy na ważnym rynku wschodzącym, jakim są Indie.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close