Centrum Targowe w Norymberdze: Polska czempionem wzrostu

Centrum Targowe w Norymberdze

W ostatnim dziesięcioleciu polska gospodarka rozwija się tak szybko jak żadna inna wśród państw członkowskich Unii Europejskiej. Podobny obraz wyłania się ze statystyk Centrum Targowego w Norymberdze, gdzie polski udział wzrósł w ciągu ostatnich czterech lat o 67% po stronie wystawców i o 42% po stronie odwiedzających, co czyni Polskę czempionem wzrostu na imprezach organizowanych przez NürnbergMesse. W roku 2018 wzięło w nich udział łącznie 13.487 odwiedzających profesjonalistów z różnych branż oraz 445 wystawców z Polski.

W rankingu udziału międzynarodowego nasz wschodni sąsiad zajmuje odpowiednio miejsca 5 i 9. Rosnąca polska gospodarka może znaleźć i znajduje w Norymberdze znakomite szanse eksportu: „Stawiając na wybitnie specjalistyczne imprezy o międzynarodowym charakterze a także na branże, które cieszą się wielkim zainteresowaniem polskiego rynku, Targi Norymberskie są znakomitą platformą dla polskich podmiotów, chcących zdobywać rynek zarówno niemiecki jak i europejski“, powiedział Peter Ottmann, CEO NürnbergMesse, podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Warszawie. Polska bije wszystkich na głowę: Udział wystawców z Polski na imprezach targowych w Norymberdze zanotował plus na poziomie 67% w ostatnich czterech latach, wyprzedzając Chiny (+53%) i Hiszpanię (+43%).

Podobnie wygląda ranking udziału profesjonalnej publiczności, zdominowany przez Polskę wynikiem 42% na plusie przed Hiszpanią (+38%), Włochami i Wielką Brytanią (po +25%). Na wynik ten składa się wiele różnych czynników: Oba sąsiadujące kraje, Polska i Niemcy, są ze sobą powiązane gospodarczo tak ściśle, jak nigdy dotąd. Od dwóch dziesięcioleci Niemcy są zdecydowanie najważniejszym partnerem handlowym Polski: Ponad 28% polskiego eksportu znajduje zbyt w Niemczech, podczas gdy prawie 23% polskiego importu pochodzi z kraju zachodniego sąsiada. Ten pozytywny trend przynosi wymierne korzyści także dla NürnbergMesse: 13.487 odwiedzających profesjonalistów i 445 wystawców z Polski skorzystało z zaproszenia tej spółki targowej w roku 2018 – w porównaniu z rokiem poprzednim wartość ta uległa niemal podwojeniu, a w przypadku niektórych imprez osiągnęła dwuipółkrotność ostatniego wyniku. NürnbergMesse oferuje silnej polskiej gospodarce optymalne możliwości eksportowe. Korzyści dla przedsiębiorstw z kraju sąsiada są zdaniem Petera Ottmanna, CEO NürnbergMesse Group, ewidentne: „Portfolio naszych eventów otwiera właśnie przed firmami z Polski arcyciekawe szanse rynkowe. Norymberga leży w centrum Europy i ma bezpośrednie połączenie lotnicze z Warszawą. Centrum Targowe dysponuje natomiast wspaniałą infrastrukturą.“

Długoletnia współpraca z Przedstawicielstwem w Warszawie
Polskie podmioty zainteresowane uczestnictwem w imprezach targowych w Norymberdze mogą zawsze liczyć na bezpośrednie wsparcie NürnbergMesse na terenie własnego kraju. Od prawie dwóch dziesięcioleci firma Meritum SC z Warszawy, będąca zagranicznym przedstawicielstwem NürnbergMesse, obsługuje wystawców i gości z Polski w sposób sprawny i niebiurokratyczny. „Oferujemy polskim przedsiębiorstwom wsparcie od etapu planowania udziału w targach po logistykę i budowę stoiska“, informuje Anna Talarek-Karczmarz, Dyrektor spółki Meritum SC, opisując zakres usług świadczonych przez polskie przedstawicielstwo. „Ponadto na bieżąco przekazujemy naszym klientom informacje o coraz bogatszym portfolio specjalistycznych imprez targowych.“

Norymberga na rynku światowym
Polskie przedstawicielstwo zagraniczne jest częścią ogólnoświatowej sieci ponad 50 przedstawicielstw, oferujących swe usługi w 117 krajach. Usługi świadczone przez NürnbergMesse sięgają daleko poza stolicę Frankonii: Wraz ze swoimi sześcioma podmiotami zależnymi spółka prowadzi aktywną działalność w wielu krajach w zakresie organizacji imprez własnych i partnerskich. Targi organizowane przez zagraniczne spółki-córki znakomicie korespondują z imprezami w Norymberdze: Na przykład HOLZHANDWERK z INDIAWOOD, DELHIWOOD i MUMBAIWOOD mają ściśle ze sobą powiązane tematycznie imprezy na ważnym rynku wschodzącym, jakim są Indie.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin