Branża mięsna w sprawie uboju

Projekt bez tytułu (49)

Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, sprzeciwiają się proponowanym zmianom przepisów dotyczących uboju rytualnego. Chodzi o poselski projekt zmiany ustawy o ochronie zwierząt, który jest przed pierwszym czytaniem i zakazuje uboju.

W specjalnym liście do ministra rolnictwa, przedstawiciele branży mięsnej wskazują, że proponowane zmiany w ustawie o ochronie zwierząt są dla niej niekorzystne. Ubój wykonywany zgodnie z zasadami religijnymi, dotyczy bydła i drobiu. Dzięki takiemu sposobowi uśmiercania zwierząt, możliwy jest eksport mięsa m.in. do krajów muzułmańskich.

Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, ogromna praca polskiego rządu, Ministerstwa Rolnictwa i branży wołowiny włożona w odzyskanie tylu rynków zbytu i pozyskiwanie nowych rynków wołowiny, zostanie przekreślona jednym zapisem w ustawie. Zmiana przepisów, według nich, istotnie wpłynie na eksport polskiej wołowiny. Obecnie, Polska może eksportować na 40 rynków, odzyskanych w ciągu ostatnich dwóch lat. W latach 2005-2016 wywóz wołowiny zwiększył się prawie trzykrotnie. Tylko w zeszłym roku wzrost eksportu wyniósł 497 tys. ton, a w obecnym osiągnie blisko 600 tys. ton.

Przedstawiciele organizacji wskazują również, że wprowadzenie proponowanych przepisów, doprowadzi do gwałtownego zachwiania rynku wołowiny, gwałtownie obniży się opłacalność produkcji. Ceny żywca wołowego spadną gwałtownie nawet do 15 proc., obniżając dochody rolników. Konsekwencje poniosą także pracownicy zakładów ubojowych w wyniku redukcji zatrudnienia.

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP także interweniowało w sprawie zakazu uboju rytualnego, w liście do przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa Jarosława Sachajko. Jego przedstawiciele wskazali, że wnioskodawcy projektu opierają się na przykładach nieprawidłowo wykonanego uboju w Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii i zapewniła, że przy prawidłowym jego wykonaniu "cierpienia zwierząt są zdecydowanie ograniczone". Stowarzyszenie podkreśliło, że Polska eksportuje ponad 80 proc. produkowanej wołowiny i ok. 40 proc. mięsa drobiowego, a ograniczenie eksportu spowoduje spadek cen mięsa.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin