Bezpieczeństwo żywności priorytetem

vvv

Najważniejsze jest bezpieczeństwo żywności! –  główny inspektor PIORiN przedstawił na spotkaniu z wojewódzkimi inspektorami ochrony roślin i nasiennictwa kierunki działania Inspekcji w 2018 roku.

Priorytetem PIORiN w tym roku jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności w zakresie zdrowia roślin, nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, rolnictwa ekologicznego, a także przestrzegania zakazu uprawy roślin GMO.

Istotne jest zwiększanie potencjału polskiego rolnictwa i rozwój eksportu towarów rolnych, stąd niezmiernie ważna jest współpraca PIORiN ze środowiskami rolników i przedsiębiorców.

Główny inspektor podkreślał podczas spotkania, że należy przywiązywać większą wagę do hodowli roślin i nasiennictwa, które odgrywają bardzo ważną rolę w zwiększaniu produktywności, zdrowotności i jakości produktów rolnych.

Źródło: PIORiN