Będą zmiany w prawie dotyczące uprawy ziemniaków

UPRAWA ZIEMNIAKOW

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się organizmów kwarantannowych znajduje się w końcowej fazie procedowania przez Sejm. Oznacza ona, że uprawa ziemniaków będzie wymagała wpisu do rejestru przedsiębiorców. Obowiązek ma obejmować plantacje o powierzchni powyżej 1,5 ha.

Nowa ustawa obejmie każdego hodowcę – bez różnicy, czy produkuje z przeznaczeniem na własne potrzeby, czy na sprzedaż. Krajowa Rada Izb Rolniczych podkreśliła przy okazji opiniowania tej nowelizacji, że konieczne jest podejmowanie zdecydowanych działań, które będą skutecznie zapobiegać przedostawaniu się do Polski kolejnych nowych szkodników, które mogą stanowić zagrożenie dla rolników oraz sadowników. Zdaniem KRIR rejestrowanie producentów owoców i warzyw spełnia taką rolę.

Samorząd rolniczy nie miał uwag do zapisów wprowadzających nowe organizmy do wykazu organizmów kwarantannowych oraz zmiany w wykazie żywicieli i dróg potencjalnej introdukcji. KRIR ocenił pozytywnie zapewnienie bezpieczeństwa fitosanitarnego przez zaostrzenie wymagań w zakresie m.in. podłóż uprawowych i ziemi w handlu międzynarodowym.

Zdaniem KRIR rolnicy uprawiający ziemniaki na powierzchni nieprzekraczającej 1,5 ha powinni mieć jednak możliwość sprzedaży ziemniaków na rynkach lokalnych bez dodatkowych obowiązków. Przyjęty graniczny areał uprawy ziemniaka jest w tym zakresie zbieżny z przepisami Wspólnoty Europejskiej.

Wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski stwierdził, że nowe przepisy dotyczące producentów ziemniaków wynikają z aktualnych dyrektyw Unii Europejskiej. Ponieważ zasady zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka zostały uregulowane na poziomie unijnego prawa, wszystkie państwa członkowskie są zobligowane do wdrożenia postanowień znowelizowanych przepisów. Obejmą one rolników niezależnie od wielkości produkcji.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin