Sobota, 21 Września 2019 roku.

Będą zmiany w akcyzie od alkoholu?

Komisja Europejska przedstawiła propozycję zmiany przepisów dotyczących akcyzy od alkoholu w Unii Europejskiej. Drobni producenci i producenci alkoholi rzemieślniczych będą mieli dostęp do nowego, ogólnounijnego systemu certyfikacji i niższych stawek celnych w całej Unii.

"Unijne przepisy dotyczące struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych mają ponad 25 lat i wymagają pilnej aktualizacji, aby mogły nadążyć za wyzwaniami i możliwościami, jakie stwarzają nowe technologie i rozwój handlu, przy jednoczesnej ochronie zdrowia publicznego. Zachęcam państwa członkowskie do szybkiego i zdecydowanego podjęcia decyzji w tej kwestii" – zaapelował komisarz do spraw podatków Pierre Moscovici, prezentując plany Komisji.

Projekt ma na celu wprowadzenie jednolitego systemu certyfikacji, uznawanego we wszystkich państwach UE, który potwierdzi status niezależnych, drobnych producentów w całej Unii. Ma to ograniczyć koszty administracyjne i koszty przestrzegania przepisów dla drobnych producentów, którzy powinni móc korzystać z obniżonych stawek akcyzy pod pewnymi warunkami. Zmienione przepisy mają umożliwić bardziej precyzyjną i spójną klasyfikację cydru (napoju alkoholowego z jabłek) w całej UE.

Komisja zamierza także wprowadzić bardziej przejrzyste przepisy dotyczące procesów i warunków produkcji alkoholu denaturowanego w UE. Zaktualizowanie mają być także systemy informatyczne. Nowe przepisy zastąpią przestarzałe, oparte na dokumentach papierowych procedury śledzenia przemieszczenia się niektórych alkoholi denaturowanych i doprowadzą do obowiązkowego stosowania ogólnounijnego systemu przemieszczania wyrobów akcyzowych (EMCS).

KE proponuje też podniesienie progu dla piwa o niższej zawartości alkoholu, które jest objęte obniżonymi stawkami podatkowymi, z 2,8 proc. do 3,5 proc. zawartości alkoholu, w celu "zachęcenia browarników do innowacyjności i tworzenia nowych produktów".

Przedstawione wnioski zawierają również przepisy dotyczące ogólnie podatku akcyzowego, które mają na celu usunięcie barier dla małych i średnich przedsiębiorstw. W zamierzeniu ma umożliwić im to korzystanie z nowoczesnych systemów informatycznych oraz zniesienie obowiązku zatrudniania przedstawicieli podatkowych.

Wnioski ustawodawcze zostaną teraz przedłożone Parlamentowi Europejskiemu i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu do konsultacji oraz Radzie do przyjęcia.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close