Będą zmiany w akcyzie od alkoholu?

picture (2)

Komisja Europejska przedstawiła propozycję zmiany przepisów dotyczących akcyzy od alkoholu w Unii Europejskiej. Drobni producenci i producenci alkoholi rzemieślniczych będą mieli dostęp do nowego, ogólnounijnego systemu certyfikacji i niższych stawek celnych w całej Unii.

"Unijne przepisy dotyczące struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych mają ponad 25 lat i wymagają pilnej aktualizacji, aby mogły nadążyć za wyzwaniami i możliwościami, jakie stwarzają nowe technologie i rozwój handlu, przy jednoczesnej ochronie zdrowia publicznego. Zachęcam państwa członkowskie do szybkiego i zdecydowanego podjęcia decyzji w tej kwestii" – zaapelował komisarz do spraw podatków Pierre Moscovici, prezentując plany Komisji.

Projekt ma na celu wprowadzenie jednolitego systemu certyfikacji, uznawanego we wszystkich państwach UE, który potwierdzi status niezależnych, drobnych producentów w całej Unii. Ma to ograniczyć koszty administracyjne i koszty przestrzegania przepisów dla drobnych producentów, którzy powinni móc korzystać z obniżonych stawek akcyzy pod pewnymi warunkami. Zmienione przepisy mają umożliwić bardziej precyzyjną i spójną klasyfikację cydru (napoju alkoholowego z jabłek) w całej UE.

Komisja zamierza także wprowadzić bardziej przejrzyste przepisy dotyczące procesów i warunków produkcji alkoholu denaturowanego w UE. Zaktualizowanie mają być także systemy informatyczne. Nowe przepisy zastąpią przestarzałe, oparte na dokumentach papierowych procedury śledzenia przemieszczenia się niektórych alkoholi denaturowanych i doprowadzą do obowiązkowego stosowania ogólnounijnego systemu przemieszczania wyrobów akcyzowych (EMCS).

KE proponuje też podniesienie progu dla piwa o niższej zawartości alkoholu, które jest objęte obniżonymi stawkami podatkowymi, z 2,8 proc. do 3,5 proc. zawartości alkoholu, w celu "zachęcenia browarników do innowacyjności i tworzenia nowych produktów".

Przedstawione wnioski zawierają również przepisy dotyczące ogólnie podatku akcyzowego, które mają na celu usunięcie barier dla małych i średnich przedsiębiorstw. W zamierzeniu ma umożliwić im to korzystanie z nowoczesnych systemów informatycznych oraz zniesienie obowiązku zatrudniania przedstawicieli podatkowych.

Wnioski ustawodawcze zostaną teraz przedłożone Parlamentowi Europejskiemu i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu do konsultacji oraz Radzie do przyjęcia.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin