Arsen w żywności dla niemowląt

dziecko2

Niemal połowa produktów żywnościowych przeznaczona dla niemowląt przekracza dopuszczalny poziom zawartości arsenu pomimo nowych regulacji wprowadzonych w państwach UE. To wnioski z badania jakie naukowcy z Institute for Global Food Security w Queen’s University Belfast, opublikowali w czasopiśmie „PLOS ONE”.

W styczniu 2016 r. Unia Europejska nałożyła na producentów ograniczenia dotyczące maksymalnej zawartości arsenu nieorganicznego w wyrobach dla niemowląt. Tymczasem jak dowiedli naukowcy z Institute for Global Food Security niewiele się od tego czasu zmieniło – nadal połowa produktów przekracza dopuszczalne normy.

Jak powiedział profesor Andrew A. Meharg, główny autor badań: „Badania dostarczyły bezpośrednich dowodów na to, że niemowlęta są narażone na zbyt duże ilości arsenu dostarczanego z pożywieniem, pomimo tego, że prawodawstwo Unii Europejskiej w teorii rozwiązała ten problem. Ponieważ dzieci szybko się rozwijają są szczególnie narażone na niekorzystne działanie różnych związków chemicznych. Pamiętajmy, że zjadają około trzy razy więcej pożywienia w przeliczeniu na masę ciała, niż dorośli – co oznacza, że ich ekspozycja na arsen w żywności jest trzy razy intensywniejsza. Nadmiar arsenu upośledza układ odpornościowy, zaburza rozwój i wzrost dziecka oraz obniża jego IQ, a to tylko niektóre z negatywnych skutków”. Jak tłumaczy, szczególną uwagę rodzice niemowląt powinni zwrócić na ryż, gdyż zazwyczaj zawiera on aż dziesięć razy więcej arsenu nieorganicznego niż inne produkty spożywcze. „Jego nadmierne spożycie może powodować wiele problemów zdrowotnych, w tym zaburzenia rozwojowe, choroby serca, cukrzycę i uszkodzenie układu nerwowego" – dodaje naukowiec.

Badając poziom arsenu naukowcy analizowali jego zawartość w próbkach moczu od niemowląt karmionych mlekiem matki oraz u niemowląt karmionych mieszanką dla niemowląt. Okazało się, że u dzieci karmionych sztucznymi mieszankami w moczu stwierdzono wyższy poziom arsenu. Najgorzej było w przypadku maluchów, u których ze względu na konieczność zastosowania diety wynikającej z nietolerancji laktozy, glutenu lub innych substancji – podawano preparaty wzbogacane ryżem.

Następnie zespól pod kierunkiem profesora Meharga porównał dostępne na rynku produkty żywnościowe dla niemowląt zawierające ryż. Interesowała ich zawartość arsenu w wyrobach wyprodukowanych przed i po przyjęciu nowego prawa unijnego. Okazało się, że od czasu wprowadzenia nowych, zaostrzonych norm ilość arsenu w żywności dla niemowląt wzrosła. „Niemal 75% produktów opartych na ryżu, przeznaczonych specjalnie dla niemowląt i małych dzieci, zawierała więcej niż standardowy poziom arsenu określony przez prawo UE" – podkreśla prof. Meharg. Naukowiec przypomina, że zastosowanie prostego i stosunkowo taniego procesu perkolacji ryżu pozwala usunąć aż 85% arsenu, dlatego nie ma wytłumaczenia dla producentów żywności dla niemowląt, których produkty nie spełniają norm.

Źródło: www.sciencedaily.com