ARiMR w terminie wypłaciła pieniądze rolnikom

pole

Do 12 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom 14,574 mld zł, czyli 99,77 proc. szacowanej do wypłaty puli środków na płatności bezpośrednie za 2016. Zgodnie
z unijnym prawem, aby uniknąć konsekwencji finansowych 95 proc. dopłat bezpośrednich za 2016 rok musiało zostać wypłacone do 30 czerwca 2017 roku. I ARiMR wywiązała się z tego obowiązku, bowiem do 30 czerwca przekazała rolnikom 14,533 mld zł, czyli 99,49 proc. szacowanej do wypłaty puli środków na płatności bezpośrednie za 2016 r. Nie ma zatem żadnego niebezpieczeństwa, że Komisja Europejska nałoży na Polskę karę finansową za niezrealizowanie tych płatności w terminie. 

Z tytułu ONW za 2016 r. Agencja przekazała do tej pory rolnikom 1,31 mld zł. Stanowi to 99,77 proc. kwoty całkowitej puli na te płatności. Z kolei 98,46 proc. rolników ma wydaną decyzję o przyznaniu płatności rolnośrodowiskowych, rolno-środowiskowo-klimatycznych i ekologicznych za 2016 rok, a na ich konta bankowe wpłynęło 1,131 mld zł.

26 czerwca zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2017 r. Decyzją ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela, podstawowy termin składania tych wniosków został wydłużony do 31 maja. Kto nie zdążył złożyć wniosku w tym terminie mógł zrobić to jeszcze do 26 czerwca, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne rolnikowi dopłaty zostaną pomniejszone o 1 proc. W ARiMR zarejestrowano 1,339 mln wniosków. Nie jest to zapewne liczba ostateczna, bowiem niektórzy rolnicy mogli złożyć wnioski za pośrednictwem rejestrowanych przesyłek nadanych w placówkach Poczty Polskiej i minie trochę czasu zanim trafią one do ARiMR.

Źródło: ARiMR