Alergeny na talerzu

Alergie pokarmowe wydają się być zmorą naszych czasów. Dlatego tak ważne jest, by konsument był świadomy, jakie składniki zawiera produkt, który kupuje. Stąd coraz bardziej zaostrzone przepisy prawa żywnościowego. Komisja Europejska wprowadziła kolejne wytyczne dotyczące informacji o substancjach lub produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji.

Składniki alergenne w danym rodzaju żywności stanowią nierzadko kryterium wyboru dla pewnych grup konsumentów, szczególnie tych cierpiących na alergie lub nietolerancje pokarmowe. Dlatego Komisja Europejska ciągle ulepsza system powiadamiania konsumenta o zawartości produktów. Wydała zawiadomienie (nr C(2017) 4864 final), którego celem jest pomoc przedsiębiorstwom i organom krajowym w stosowaniu nowych wymogów rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 dotyczących oznaczania obecności niektórych substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji (art. 9 ust.1 lit. c) i załącznik II do rozporządzenia). Zawiadomienie zawiera m.in. następujące wytyczne co do znakowania alergenów:

  • "Jeżeli produkt zawierający jedno ze zbóż wymienionych w załączniku II (np. owies) spełnia odpowiednie wymogi rozporządzenia (UE) nr828/2014, na produkcie można użyć określeń „produkt bezglutenowy” lub „produkt o bardzo niskiej zawartości glutenu”. Jednakże zboża wymienione w załączniku II muszą być
    w każdym przypadku wskazane i podkreślone w wykazie składników zgodnie z art. 9 i 21 rozporządzenia."
  • "W przypadku żywności zwolnionej z obowiązku podawania wykazu składników (np. wino), ale stosowanej jako składnik w wytwarzaniu lub przygotowywaniu innej żywności, w której podaje się wykaz składników, należy podkreślić alergeny w tej żywności, tak aby odróżnić je od pozostałych składników w wykazie (art.21 ust.1). Na przykład: składniki: … wino (zawiera siarczyny), przy czym słowo „siarczyny” jest podkreślone."
  • "Jeżeli żywność jest sprzedawana pod nazwą taką jak „ser” czy „śmietana”, jednoznacznie odnoszącą
    się do jednego z alergenów wymienionych załączniku II (np. mleka), i jest zwolniona z wymogu dotyczącego wykazu składników zgodnie z art. 19 ust.1 lit. d) rozporządzenia, nie ma konieczności podawania danego alergenu na etykiecie."

Coraz więcej osób ma kłopoty zdrowotne i coraz trudniej opanować nawracające problemy. W zasadzie alergenem może być każda substancja lub związek, który dostaje się do naszego organizmu. Według naukowców, w najbliższych dekadach nastąpi wzrost częstości występowania alergii i nietolerancji pokarmowych. Najbardziej narażoną na te dolegliwości grupą populacyjną, poza małymi dziećmi, są kobiety, które mieszkają w dużych miastach. 

Lekarze podkreślają, że alergii nie wolno lekceważyć, ponieważ w skrajnych przypadkach prowadzi do śmierci (wstrząs anafilaktyczny). Istotne jest więc wczesne i trafne rozpoznanie nadwrażliwości pokarmowej u dotkniętej nią osoby. Może w tym pomóc m.in. zaobserwowanie u niej jednego lub wielu możliwych objawów alergii pokarmowej, wśród których są np. pokrzywka, nieżyt nosa, obrzęki, stany zapalne skóry, nudności, wymioty, biegunka czy też stany zapalne przewodu pokarmowego.

Maria Sikorska
zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin