Piątek, 03 Kwietnia 2020 roku.

Akwakultura na fali

Polska jest europejskim potentatem w przetwórstwie rybnym. Za tym sukcesem stoją inwestycje
w zakładach przetwórczych współfinansowane ze środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ostatniej dekadzie, Agencja wsparła modernizację lub budowę od podstaw 170 z nich. Teraz czas na kolejne inwestycje w sektorze rybackim. W połowie września planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków z działania 2.3 "Inwestycje w akwakulturę",
na realizację operacji prowadzących do wzrostu produkcji w akwakulturze.

Wsparcie na "Inwestycje w akwakulturę" jest kolejnym działaniem uruchamianym w tym roku w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i morze" 2014-2020.  Ogłoszenie o terminie i zasadach ubiegania się o takie wsparcie, wraz z wzorem wniosku o dofinansowanie oraz instrukcją jego wypełnienia pojawi się najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem naboru  na portalu internetowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na pomoc
w tym naborze została przeznaczona kwota 100 mln zł.

Nowoczesne zakłady przetwórcze ryb to nie jedyne efekty wsparcia udzielanego sektorowi rybackiemu przez Agencję, która rozdziela  większość środków z unijnych programów pomocowych i restrukturyzacyjnych. Ogromny postęp widać też w rybactwie śródlądowym. Wsparcie m.in. z PO Ryby 2007-2013 pozwoliło
na stworzenie lub znaczące rozbudowanie ponad 400 gospodarstw rybackich oraz utrzymanie 550 gospodarstw hodujących ryby tradycyjnymi metodami, które wspomagają ochronę, a nawet poprawę stanu środowiska naturalnego. Ogromne sukcesy odnoszą też polscy naukowcy zajmujący się szukaniem nowych rozwiązań
w połowach czy hodowli ryb, którzy również wykorzystują agencyjne wsparcie przeznaczone dla rybactwa. Co istotne, z budżetu Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej sfinansowano ok. 140 kampanii informacyjnych i promocyjnych, co z pewnością wpłynęło na wzrost spożycia ryb i produktów rybnych przez Polaków, którzy wreszcie docenili ich walory smakowe i zdrowotne.

Nowa perspektywa finansowa Wspólnej Polityki Rolnej także wpłynie na dalszy rozwój sektora rybackiego. Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 ma siedem priorytetów. Nowymi obszarami wsparcia są m.in. rynek rybny, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska. Wspierane będą te sektory,
w których powstaną miejsca pracy oparte o nowe technologie produkcyjne. Dużą rolę w rozwoju tej gałęzi gospodarki będą odgrywać osiągnięcia naukowe.

W ramach PO "Rybactwo i Morze" na lata 2014 – 2020, będzie można dofinansować inwestycje na statkach rybackich, które zmniejszą zanieczyszczanie środowiska naturalnego. Program ten zakłada wsparcie finansowe
z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), zaprojektowanego na lata 2014-2020. EFMR zastąpi Europejski Fundusz Rybacki, wdrażany w latach 2007-2013. W ramach priorytetów, pomoc finansowa obejmować będzie nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, tak jak miało miejsce w perspektywie finansowej 2007-2013, ale również nowe komponenty dotychczas finansowane z innych niż Europejski Fundusz Rybacki na lata 2007-2013. Z PO Ryby 2014-2020 wsparcie będzie mogło dotyczyć także: rynku rybnego, kontroli i egzekwowania przepisów, gromadzenia danych oraz zintegrowanej polityki morskiej. Wsparciem będzie objęte, podobnie jak w PO RYBY 2007-2013, oprócz rybołówstwa morskiego, także rybołówstwo śródlądowe oraz akwakultura, i w niewielkim zakresie przetwórstwo.

Dane: ARiMR

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin

 

Artykuły powiązane

 • Ryba jako marka regionuRyba jako marka regionu Dziedzictwo kulinarne w Polsce jest niezwykle różnorodne. Każdy region naszego kraju może się poszczycić własną specyfiką w […]
 • Polska na faliPolska na fali Polski sektor rybacki jest na wznoszącej fali. Przed nim jednak wiele wyzwań, perspektywa dalszego rozwoju, a także problemów, […]
 • Producenci<br> karpia dostaną rekompensatyProducenci
  karpia dostaną rekompensaty
  Kompromis zawarty. Producenci karpia dostaną wsparcie w wysokości około 51 mln euro z tytułu rekompensat […]
 • Zmiany klimatu zmniejszą połowy ryb na całym świecieZmiany klimatu zmniejszą połowy ryb na całym świecie Wskutek ocieplenia klimatu globalna produktywność rybich łowisk w oceanach obniży się o średnio 20 proc. do 2300 roku - informuje […]
 • Nawet 900 tys. zł<br> na modernizację gospodarstwNawet 900 tys. zł
  na modernizację gospodarstw
  Od 28 czerwca do 27 lipca 2018 r. można ubiegać się o pomoc na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych" związane m.in […]
 • W grupie siłaW grupie siła Sukces bardzo trudno odnieść w pojedynkę, a wspólne działanie nie wyklucza przecież istnienia własnych interesów. Dlatego […]
 • Polska flota rybacka kurczy sięPolska flota rybacka kurczy się Polskich jednostek floty rybackiej jest coraz mniej. Mimo tego, połowy ryb i bezkręgowców morskich były wyższe niż rok wcześniej […]
 • Cięcie kwot połowowychCięcie kwot połowowych Komisja Europejska zaproponowała kolejne ograniczenie połowów dorsza na Bałtyku. Według nowych przepisów, które […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close